Thứ tư, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Phổ biến giáo dục pháp luật

Gửi Email In trang Lưu
PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

08/05/2020 14:30

 Nhằm tăng cường vai trò và hiệu quả quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân về vấn đề quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch về triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Văn bản về tăng cường công tác quản lý và tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và pháo; Văn bản về việc tăng cường tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

 

Lực lượng chức năng thu hồi vũ khí  (ảnh minh họa, nguồn Internet)

 Nội dung tuyên truyền tập trung vào một số nội dung cụ thể như sau:

(1) Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn do bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh; đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT trên địa bàn tỉnh.

(2) Tuyên truyền sâu rộng những tác hại, nguy hiểm tiềm ẩn do VK, VLN, CCHTgây; các hành vi bị pháp luật nghiêm cấm và những tác hại, nguy hiểm tiềm ẩn do VK, VLN, CCHT gây ra.

(3) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp cho cơ quan có thẩm quyền các loại VK, VLN, CCHT; tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là các hành vi sản xuất, tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển trái phép VK, VLN, CCHT.

(4) Thông tin, phản ánh việc tham gia ký kết nghiêm chỉnh thực hiện tốt các quy định của nhà nước về công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT của cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên và mọi người dân. Việc triển khai thực hiện các mặt công tác khác của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, trong sinh hoạt các cuộc họp tổ nhân dân các thôn, bản, tổ dân phố và nơi cư trú, nhằm giúp các cấp chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và mọi người dân xem đây là trách nhiệm và là việc làm thường xuyên.

(5) Kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình có cách làm hay, gương người tốt, việc tốt, điển hình trong việc vận động, tự nguyện giao nộp VK, VLN, CCHT, đồng thời phê phán đối với các trường hợp vi phạm./.

Bài: Hoàng Văn Bẩy, Phòng PBGDPL Sở Tư pháp

 Tải về 14/2017/QH14 và tài liệu giới thiệu Luật sđ,bs một số điều của Luật quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT.pdf

Tin khác

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2020/NĐ-CP CỦA CHỈNH PHỦ (27/04/2020 07:25)

Luật số 47.2019.QH14 Sửa đổi bổ sung một số điều luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương (03/04/2020 08:39)

Luật số 52.2019.QH14 Sửa đổi một số điều Luật cán bộ công chức (03/04/2020 08:36)

Giới thiệu Luật xuất nhập cảnh (23/03/2020 08:22)

Đề cương giới thiệu Luật Thư viện năm 2019 (20/03/2020 09:32)

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ NĂM 2019 (19/03/2020 08:36)

Thông điệp ý nghĩa ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 (17/03/2020 10:01)

Các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virut Corona mới (09/03/2020 09:09)

Tài liệu giới thiệu Luật phòng chống tác hại rượu, bia năm 2019 (05/02/2020 15:50)

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA NĐ XPVPHC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT (30/01/2020 08:16)

xem tiếp