Thứ năm, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2021

Phổ biến giáo dục pháp luật

Gửi Email In trang Lưu
Bản tin Tư pháp

26/08/2021 08:40

Bản tin Tư pháp

STT
Nội dungTải file
1Bản tin Tư pháp (số tết năm 2016)
Download
2Bản tin Tư pháp (Số 2 năm 2021)

Download File 1

Download File 2

   
   
   
   
   
   
   

 

Tin khác

QUY ĐỊNH MỚI VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT (30/07/2021 09:12)

Quy định mới về Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (28/07/2021 09:11)

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM 2021 (10/06/2021 15:16)

Tuyên truyền bầu cử QH, HĐND các cấp (06/05/2021 15:48)

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ (19/04/2021 08:28)

Một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 (19/04/2021 08:23)

Bản tin tư pháp Số 01 năm 2021 (06/04/2021 09:33)

Một số quy định về bầu của Đại biểu QH, đại biểu HĐND và tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương (06/04/2021 09:25)

Tài liệu Bầu cử: Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp (25/03/2021 07:26)

Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang (09/03/2021 15:55)

xem tiếp