Thứ năm, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2021

Căn cứ pháp lý

31/08/2020 15:46

STT

Số ký hiệu

                               

Ngày

tháng

năm

Trích yếuFile đính kèm
1104/2016/QH1306/4/2016Luật tiếp cận thông tinTải về
213/2018/NĐ-CP23/01/2018Nghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tinTải về
31408/QĐ-TTg15/7/2016Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành luật tiếp cận thông tinTải về
446/2018/TT-BTC14/5/2018Thông tư Quy định chi tiết chi phí thực tế in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật tiếp cận thông tinTải về
5227/KH-UBND 09/9/2016 Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Giang Tải về
61332/UBND-NC26/4/2018Công văn tiếp tục triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin Tải về