Thứ năm, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2021

Sổ tay hướng dẫn Luật tiếp cận thông tin

09/09/2020 09:32

 

STTNỘI DUNGTải file
1Hỏi đáp về Luật Tiếp cận thông tin
2Sổ tay hướng dẫn cho công dân
3Hướng dẫn cung cấp thông tin cho cơ quan Nhà nước
4Tài liệu tập huấn Luật Tiếp cận thông tin