Thứ năm, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2021

Chi phí cung cấp thông tin

01/09/2020 07:35

STTSố ký hiệu

Ngày

tháng

năm

Nội dung

File

đính

kèm

146/2018/TT-BTC14/5/2018Thông tư Quy định chi tiết chi phí thực tế in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật tiếp cận thông tinTải file