Thứ sáu, Ngày 29 Tháng 5 Năm 2020

Phổ biến giáo dục pháp luật

Gửi Email In trang Lưu
Tài liệu giới thiệu Luật phòng chống tác hại rượu, bia năm 2019

05/02/2020 15:50

Tài liệu giới thiệu Luật phòng chống tác hại rượu, bia năm 2019

Tin khác

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA NĐ XPVPHC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT (30/01/2020 08:16)

HÀ GIANG: Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 (22/01/2020 08:56)

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019 (11/01/2020 16:20)

QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN (20/12/2019 15:29)

Tin truyền hình: Chuỗi hoạt động hưởng ứng "Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11)" của tỉnh Hà Giang (14/11/2019 20:29)

Khai mạc Hội thi "Hòa giải viên giỏi" tỉnh Hà Giang lần thứ IV (07/11/2019 19:50)

Họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Hà Giang lần thứ IV (04/11/2019 15:07)

Triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 (17/10/2019 07:54)

BỘ TƯ PHÁP: Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và giải đáp khó khăn, vướng mắc về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại tỉnh Hà Giang. (16/10/2019 16:19)

Công an huyện Đồng Văn phổ biến, giáo dục pháp luật tại thị trấn biên giới Phó Bảng (10/10/2019 22:45)

xem tiếp