Thứ tư, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Thanh tra

Gửi Email In trang Lưu
Thủ tục :Chứng nhận văn bản từ chối nhận di sản thừa kế.

23/07/2014 15:50

Trình tự thực hiện:
- Người yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản thừa kế phải tự mình nộp hồ sơ yêu cầu công chứng, không uỷ quyền cho người khác.
- Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, phù hợp với qui định của pháp luật thì thụ lý, ghi vào sổ công chứng. Viết phiếu hẹn thời gian công chứng.
- Nếu thấy có sự nghi nhờ về năng lực hành vi dân sự, có dấu hiệu đe doạ, cưỡng ép thì Công chứng viên đề nghị người yêu cầu công chứng làm rõ hoặc theo đề nghị người yêu cầu, Công chứng viên tiến hành xác minh, không làm rõ được thì có quyền từ chối công chứng.
- Công chứng viên kiểm tra lại văn bản từ chối nhận di sản, người yêu cầu công chứng tự đọc lại dự thảo văn bản, đồng ý thì ký vào từng trang văn bản.
- Công chứng viên ghi lời chứng, ký vào từng trang văn bản, người yêu cầu nộp phí công chứng, tổ chức hành nghề công chứng  đóng dấu công chứng.
Cách thức thực hiện :
- Trực tiếp nộp hồ sơ tại tổ chức hành nghề công chứng.
- Ký hợp đồng công chứng tại trụ sở hoặc ngoài trụ sở tổ chức hành nghề công chứng.
Thành phần hồ sơ:
- Giấy tờ tuỳ thân: Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu; Sổ hộ khẩu (bản photocopy);
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản của người để lại di sản;
- Các giấy tờ khác liên quan mà theo qui định của pháp luật phải có: Giấy khai sinh; giấy chứng tử...; 
Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)
Thời hạn giải quyết:
Giải quyết ngay sau khi nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân                                                               
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hành nghề công chứng
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   Phiếu yêu cầu công chứng
Lệ phí:                                                      
+ Mức thu phí: 20.000Đ/một trường hợp;
+ Thù lao công chứng, chi phí khác: Do tổ chức hành nghề công chứng xác định và được niêm yết công khai tại trụ sở.
+Chi phí: ký ngoài trụ sở, xác minh, giám định do người yêu cầu công chứng và tổ chức hành nghề công chứng thoả thuận
Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:
Văn bản xác nhận                     
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Điều kiện để công chứng văn bản từ chối nhận di sản:
- Không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác;
- Thời hạn từ chối nhận di sản là sáu tháng, kể từ ngày mở thừa kế.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Bộ Luật Dân sự năm 2005.
- Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000;
- Luật Công chứng năm  2006; 
- Nghị đinh số 70/2001/NĐ-CP ngày 03.10.2001 qui định chi tiết thị hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm  2000;
- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27.12.2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch;
- Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04.01.2008 qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;
- Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT/BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng;
- Thông tư liên tịch số  04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16.6.2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

Nguồn tin: BBT