Thứ tư, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Tư pháp cơ sở

Gửi Email In trang Lưu
HUYỆN ĐỒNG VĂN TĂNG CƯỜNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ QUẢN LÝ HỘ TỊCH

06/08/2020 14:20

Xác định  được tầm quan trọng của công tác đăng ký và quản lý hộ tịch là cơ sở pháp lý để Nhà nước công nhận các quyền con người, quyền, nghĩa vụ công dân, bảo hộ các quyền, lợi ích hợp pháp của họ, ngoài ra là một biện pháp quản lý dân cư một cách khoa học, tạo lập cơ sở dữ liệu về hộ tịch của từng địa phương và dữ liệu hộ tịch quốc gia trong toàn quốc. Thời gian qua, huyện Đồng Văn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để công tác hành chính tư pháp nói chung và công tác đăng ký, quản lý hộ tịch nói riêng đi vào nền nếp, đạt được những kết quả quan trọng. Công tác đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử đã được triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tỷ lệ đăng ký đúng hạn ngày càng  được nâng lên.

Ngay từ đầu năm 2020, UBND huyện Đồng Văn đã ban hành Chương trình phát động thi đua chuyên đề  "Lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2020)" với mục đích tạo động lực, động viên, khuyến khích mọi cá nhân trong ngành tư pháp của huyện và UBND các xã, thị trấn nỗ lực, nâng cao chất lượng công tác tư pháp nói chung và công tác đăng ký quản lý hộ tịch nói riêng trên địa bàn huyện. Chú trọng công tác chỉ đạo điều hành, đã ban hành 33 văn bản chỉ đạo đôn đốc về công tác này, đặc biệt UBND huyện Đồng Văn đã ban hành Quy chế thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký, quản lý hộ tịch, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn huyện, đây là việc cụ thể hóa Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên thông về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn huyện Đồng Văn. Bên cạnh đó Phòng Tư pháp huyện cũng thường xuyên bám nắm cơ sở, tổ chức nhiều đợt kiểm tra để kịp thời phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh những sai sót trong việc đăng ký và quản lý hộ tịch và  ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức Tư pháp hộ tịch các xã, thị trấn.

(Hội nghị giao ban công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2020)

Trong 6 tháng đầu năm  2020, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đăng ký khai sinh cho 422 trường hợp, trong đó, đăng ký khai sinh đúng hạn: 313 trường hợp, bằng 74%; Đăng ký kết hôn cho 304 cặp; Đăng ký khai tử cho 102 trường hợp. Để làm tốt được công tác khai sinh ở từng địa phương, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn nắm chắc số liệu trẻ sinh được ra trong từng tháng, biết rõ địa chỉ của từng hộ gia đình có trẻ được sinh để tuyên truyền vận động hộ gia đình đến UBND cấp xã làm thủ tục đăng ký khai sinh đúng hạn, những trường hợp do có hoàn cảnh đặc biệt  khó khăn thì UBND cấp xã cử công chức Tư  pháp hộ tịch đến tận hộ gia đình để làm thủ tục đăng ký khai sinh lưu động cho trẻ. Song song với việc chỉ đạo đôn đốc về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn UBND huyện cũng thực hiện tốt công tác kiện toàn đội ngũ công chức Tư pháp - hộ tịch đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Hiện nay, trên địa bàn huyện có tổng số 34 công chức Tư pháp-hộ tịch thuộc 19 xã, thị trấn, trong đó có 15 xã có 02 công chức tư pháp hộ tịch, đối với những xã, thị trấn có 02 công chức Tư pháp, đều phân công 01 công chức có trình độ chuyên môn Luật từ trung cấp trở lên làm công tác hộ tịch. Chỉ đạo các xã thị trấn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hộ tịch và sử dụng phần mềm đăng ký quản lý hộ tịch điện tử trên địa chỉ: hotichdientu.moj.gov.vn,  trang bị cho công chức hộ tịch 1 máy tính riêng có kết nối mạng internet để thực hiện quản lý hộ tịch trên phần mềm theo quy định.

 (Hội nghị bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác hòa giải cơ sở)

 Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đăng ký hộ tịch trên địa bàn huyện cũng còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Tình trạng đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn vẫn còn diễn ra. Tình trạng đăng ký lại khai sinh hồ sơ không đảm bảo theo quy định vẫn còn. Việc đăng ký hộ tịch không đúng thẩm quyền cũng như dễ dãi trong việc cấp giấy tờ hộ tịch, nhất là trường hợp cấp trích lục bản sao giấy khai sinh từ sổ gốc còn một số trường hợp thực hiện không đúng quy định (cấp chỉ dựa vào sổ hộ khẩu hoặc chứng minh thư nhân dân mà không theo sổ gốc) hoặc cấp trích lục nhưng không còn lưu được sổ gốc...Việc đăng ký hộ tịch bằng phần mềm hộ tịch mặc dù được trang bị máy vi tính, cài đặt phần mềm hộ tịch nhưng nhiều cán bộ vẫn còn lúng túng khi sử dụng , nhất là đội ngũ công chức từ chức danh Phó công an trước đây chuyển sang đảm nhiệm công tác Tư pháp hộ tịch sau khi bố trí lực lượng công an chính quy tại các xã, thị trấn. những tồn tại này làm ảnh hưởng đến yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký và quản lý hộ tịch.

Để nâng cao hiệu quả công tác đăng ký hộ tịch trong thời gian tới huyện Đồng Văn chỉ đạo, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng chính quyền địa phương đối với công tác hộ tịch. Tăng cường tuyên truyền phổ biến Luật Hộ tịch và các văn bản liên quan đến công tác hộ tịch. Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác hộ tịch. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuẩn hóa đội ngũ công chức tư pháp hộ tịch. Tăng cường cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho đội ngũ công chức tư pháp hộ tịch ở cơ sở. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong quản lý, đăng ký hộ tịch, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh./.

                             Tin và ảnh: Phạm Hồng Việt-Trưởng phòng Tư pháp Đồng Văn

 

                     

Tin khác

HUYỆN MÈO VẠC: Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử lưu động vụ án mua bán người (20/07/2020 14:22)

HUYỆN XÍN MẦN: Tổ chức Hội nghị tập huấn, Kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở (13/07/2020 08:17)

Bồi dưỡng Kỹ năng Đối ngoại cho cán bộ, lãnh đạo chủ chốt trên địa bàn huyện Mèo Vạc năm 2020 (08/07/2020 14:49)

HUYỆN ĐỒNG VĂN: Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải (08/07/2020 07:45)

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN XÍN MẦN: Tổ chức truyền thông, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống (04/03/2020 14:22)

Huyện Hoàng Su phì: tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cho học sinh khối tiểu học và trung học cơ sở (02/01/2020 16:29)

HUYỆN HOÀNG SU PHÌ: Tổ chức tuyên truyền pháp luật tại chợ phiên khu vực biên giới (23/12/2019 17:06)

HUYỆN ĐỒNG VĂN: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn (23/12/2019 16:57)

HUYỆN VỊ XUYÊN: Tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn có yếu tố nước ngoài (06/12/2019 14:33)

HUYỆN ĐỒNG VĂN: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua Khối Nội chính (05/12/2019 09:33)

xem tiếp