Thứ năm, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2021

Tin tư pháp

Gửi Email In trang Lưu
ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP: Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 17 (Mở rộng)

13/10/2021 18:46

Sáng ngày 13/10/2021, Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị lần thứ 17 (mở rộng) để bàn thống nhất chỉ đạo việc kiện toàn lãnh đạo cấp phòng theo Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021; công tác phát triển đảng vỉên; triển khai các văn bản của cấp trên; đánh giá công tác lãnh, chỉ đạo 9 tháng,  phương hướng 3 tháng cuối năm; thông qua Quy chế làm việc của Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025;  thông qua Quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát; Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát quý IV năm 2021; Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2021 của UBKT ĐU.

Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, trong 09 tháng đầu năm 2021, Đảng bộ Sở đã triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong công tác phòng, chống COVID-19; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc Sở rà soát xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên: Các chi bộ duy trì sinh hoạt thường kỳ mỗi tháng một lần theo quy định của Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 06-HD/ĐUK ngày 06/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối “Về một số vần đề nâng cáo chất lượng sinh hoạt chi bộ”; sinh hoạt chuyên đề 1kỳ/1 quý; nội dung sinh hoạt chuyên đề của quý I (tháng 2) phổ biến, quán triệt Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Khóa XI) và Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm và triển khai cho đảng viên viết bài thu hoạch nhận thức Điều lệ Đảng, Quy định về những điều Đảng viên không được làm. Nội dung sinh hoạt chuyên đề của quý II (tháng 5) đảng viên báo cáo bài viết thu hoạch nhận thức về Điều lệ Đảng và Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Đảng uỷ khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã chỉ định bổ sung 2 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; chuẩn y kết quả bầu cử 2 đồng chí vào Ban thường vụ Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; 01 đồng chí giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025; củng cố, kiện toàn 01 Ban chi uỷ và chỉ định 01 Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp; quyết định phân công công tác đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết nạp 01 đảng viên, chỉ đạo, hướng dẫn làm Hồ sơ phát triển đảng đối với 01 quần chúng; cử 02 Đảng viên đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị tại Đảng bộ khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; đăng ký Chi ủy viên tham gia bồi dưỡng kỹ năng điều hành sinh hoạt chi bộ đối với 09 đảng viên.

Đối với việc lãnh đạo công tác dân vận và các tổ chức chính trị - xã hội: Đảng ủy Sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xác định rõ công tác dân vận là trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, mọi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đều phải làm công tác dân vận theo chức trách của mình. 100% đoàn viên, hội viên có lập trưởng tư tưởng tốt, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đồng thời chấp hành tốt các quy định tại nơi cư trú; không có biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết TW 4, khóa XI, XII.Công đoàn, Đoàn Thanh niên đã phối hợp tổ chức vệ sinh, chỉnh trang cơ quan vào ngày thứ 6 hằng tuần.

Đối với việc lãnh đạo công tác quốc phòng, an ninh: Luôn xây dựng cơ quan an toàn, không có công chức, viên chức, lao động, đảng viên vi phạm tệ nạn xã hội; luôn nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đảm bảo tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ,phòng chống cháy nổ; đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong cơ quan, đơn vị.

     

Toàn ảnh Hội nghị BCH Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ 17 (Mở rộng)

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ hơn những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm 2021; đóng góp ý kiến xây dựng giải pháp thực hiện nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021.Trên cơ sở những kết quả đạt được, hội nghị đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021.

    

Đồng chí Trương Huy Huân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Trương Huy Huân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Bí thư các Chi bộ, Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn nghiệp vụ, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh. Quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu 3 tháng cuối năm 2021 của toàn ngành đã đề ra.

Bài, ảnh : Anh Vân – Tú Anh, Sở Tư pháp Hà Giang

Tin khác

Lãnh đạo Sở Tư pháp: làm việc với các Tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở (30/08/2021 15:12)

Đoàn kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh làm việc tại Sở Tư pháp (16/08/2021 10:11)

Bài thi tìm hiểu Nghị Quyết Khóa XIII của Đảng (đạt giải nhất Đảng ủy Sở Tư pháp) (10/08/2021 10:45)

Đảng bộ Sở Tư pháp: Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 16 (Mở rộng) (06/08/2021 16:05)

SỞ TƯ PHÁP: Phát động phong trào chỉnh trang khuôn viên Trụ sở (16/07/2021 17:31)

Giám đốc Sở Tư pháp: dự Hội nghị sơ kết công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2021 (14/07/2021 14:04)

Giám đốc Sở Tư pháp Hà Giang trực, chỉ đạo, hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (13/07/2021 14:08)

Ngành Tư pháp Hà Giang và những giải pháp tích cực thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ (13/07/2021 08:05)

BÀI THI (10/07/2021 13:38)

HÀ GIANG: Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh (22/06/2021 15:10)

xem tiếp