Thứ năm, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2021

Văn phòng sở

Gửi Email In trang Lưu
ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết của Tỉnh ủy và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

12/10/2021 18:27

Ngày 12/10/2021, Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết của Tỉnh ủy và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh; Nguyễn Hoàng Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, đồng thời là các Báo cáo viên của Hội nghị; Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở; cùng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp.

       

Đ/c Nguyễn Duy Sụn, Phó Bí thư ĐU, Phó Giám đốc Sở Tư pháp khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã được nghe Báo cáo viên quán triệt các chuyên đề: Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống đối với cán bộ, đảng viên, giai đoạn 2021 – 2025”; Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 02/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát triển du lịch Hà Giang, giai đoạn 2021 – 2025”; Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 11/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 11/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Thu hút đầu tư giai đoạn 2021 – 2025”; Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021 – 2025”. Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, đồng thời là chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

      

Đ/c Phạm Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh,

Báo cáo viên tại Hội nghị

Theo đó, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở cần quán triệt để đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm vững những vấn đề cơ bản về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong các nghị quyết trên của Tỉnh; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự đồng thuận và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các nghị quyết chuyên để toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết phải thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết; chỉ đạo xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị.

     

Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết của Tỉnh ủy và chuyên đề “Học tập

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Sau Hội nghị, yêu cầu đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở Tư pháp lựa chọn một trong các chuyên đề trên để viết Bài thu hoạch gửi Đảng ủy Sở trong tháng 10/2021.

Bài, ảnh: Anh Vân – Tú Anh, Sở Tư pháp Hà Giang

Tin khác

Lãnh đạo Sở Tư pháp Hà Giang thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho các cá nhân (04/10/2021 22:20)

Sở Tư pháp Hà Giang: dự tập huấn nghiệp vụ cải cách thủ tục hành chính năm 2021 và nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (19/07/2021 15:20)

SỞ TƯ PHÁP HÀ GIANG: Công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021 có nhiều khởi sắc (16/07/2021 15:00)

Nhìn lại 01 năm ứng dụng phần mềm quản lý Đoàn viên công đoàn (07/06/2021 08:56)

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ THI HÀNH PHÁP LUẬT (27/11/2020 14:28)

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ - TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN ĐỐI VỚI CÔNG ĐOÀN SỞ TƯ PHÁP (06/11/2020 17:11)

CHI BỘ 4 TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN (02/11/2020 14:27)

TRAO TẶNG NGÔI NHÀ TƯ PHÁP (30/10/2020 14:44)

Hướng dẫn cập nhật khung hình chào mừng đại hội đảng đại diện trên Facebook và Zalo (14/10/2020 15:45)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng (30/09/2020 09:48)

xem tiếp