Thứ năm, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2021

Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Gửi Email In trang Lưu
HÀ GIANG: kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy

07/10/2021 22:41

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh, ngày 13 tháng 8 năm 2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành  Quyết định số 1680/QĐ-UBND về thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy. Đoàn kiểm tra liên ngành do ông Nguyễn Duy Sụn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn; ông Phạm Văn Dục, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh làm Phó trưởng đoàn cùng các thành viên Đoàn kiểm tra. Theo kế hoạch, từ ngày 16 tháng 9 năm 2021 đến ngày 24 tháng 9 năm 2021 Đoàn kiểm tra làm việc tại Ủy ban nhân dân huyện Quản Bạ; từ ngày 27 tháng 9 năm 2021 đến ngày 05 tháng 10 năm 2021 Đoàn kiểm tra làm việc tại Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang.  

Tại mỗi đơn vị được kiểm tra, Đoàn công tác liên ngành đã nghe đại diện các đơn vị báo cáo kết quả tình hình thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy, thời điểm từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Đoàn kiểm tra đã cùng các đơn vị trao đổi, thảo luận đánh giá thực trạng tình hình thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy tại mỗi địa phương.

     

Đoàn làm việc tại xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị được kiểm tra đã chỉ đạo, triển khai thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy, đã thực hiện phổ biến, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ; tổ chức, bộ máy đã bố trí nguồn nhân lực phù hợp về trình độ, tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn và đảm bảo các điều kiện khác cho việc thi hành pháp luật; các tổ chức, cá nhân cơ bản đã tuân thủ đúng các quy định pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc nhất định, như: nhân lực còn hạn hẹp so với yêu cầu công việc; nguồn ngân sách dành cho công tác thi hành pháp luật còn hạn chế chưa tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ đề ra; ý thức  của một bộ phận người dân chưa cao. Qua làm việc tại một số xã, thị trấn cho thấy: tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích, tranh chấp, lấn chiếm đất đai giữa các hộ gia đình vẫn còn xẩy ra. Công tác phòng cháy chữa cháy: một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy, việc lập hồ sơ quản lý công tác phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở, trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ chưa đảm bảo…

      

Đoàn làm việc tại Thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang

Thông qua đợt kiểm tra đã đánh giá thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật; phát hiện những vướng mắc, bất cập trong việc thực thi các quy định pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy; trên cơ sở đó đề xuất những kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật, thể chế pháp lý cũng như các giải pháp về hoàn thiện cơ chế, biện pháp tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: Vũ Nhung, Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang.

Tin khác

HÀ GIANG: Khảo sát tình hình thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh (24/06/2021 14:27)

Một số nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 (28/12/2020 07:29)

HÀ GIANG: Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường (30/10/2020 03:24)

TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUA CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT (17/09/2020 09:37)

Triển khai nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (27/03/2020 10:20)

HÀ GIANG: Kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019 (29/10/2019 16:52)

Kết quả điều tra, khảo sát đánh giá tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2019 (16/10/2019 10:55)

Xác định người được hưởng di sản thừa kế (16/10/2019 09:51)

Trách nhiệm theo dõi, đánh giá việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật (09/10/2019 07:27)

HÀ GIANG: công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC tại Cục Quản lý thị trường tỉnh (07/10/2019 17:34)

xem tiếp