Thứ năm, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2021

Bổ Trợ tư pháp

Gửi Email In trang Lưu
Sở Tư pháp Hà Giang: tiến hành kiểm tra tại Văn phòng Luật sư Hùng Đức, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

30/09/2021 00:14

Từ ngày 22/9 đến ngày 24/9/2021, Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp theo Kế hoạch số 135/KH-STP, ngày 10/9/2021 đã tiến hành kiểm tra tại Văn phòng Luật sư Hùng Đức hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

    

Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp tiến hành kiểm tra đối vớiVăn phòng luật sư Hùng Đức

(thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang)

Qua kiểm tra nhằm nâng cao ý thức thực hiện các quy định của Luật sư đồng thời, ngăn ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm (nếu có); đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Kết quả: Hoạt động chủ yếu của Văn phòng luật sư Hùng Đức là ký hợp đồng lao động với Công ty TNHH Miền Tây và Công ty TNHH Đức Sơn với tư cách tư vấn, cố vấn pháp luật. Các hoạt động khác của Văn phòng không phát sinh. Văn phòng luật sư Hùng Đức hoạt động theo đúng nội dung của Giấy đăng ký hoạt động, chấp hành tốt về trình tự, thủ tục về dịch vụ pháp lý theo quy định của Luật luật sư 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến hoạt động của luật sư, thực hiện tốt các quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư, Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam và các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 17, điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số những hạn chế, nhược điểm, qua đó kiến nghị Văn phòng Luật sư Hùng Đức sớm khắc phục, hoàn thiện theo đúng quy định của pháp luật Luật sư.

Tin, bài: Hoàng Thị Hồng, Phòng Bổ trợ Tư pháp

Tin khác

HÀ GIANG: Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết 172 /NQ-CP về phát triển hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Giang (05/08/2021 14:03)

VAI TRÒ CỦA SỞ TƯ PHÁP TRONG THAM MƯU GIÚP UBND CẤP TỈNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG (30/07/2021 09:05)

Hội nghị trực tuyến triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp 2020. (19/12/2020 13:55)

359.TB-TT Thông báo đấu giá tài sản (04/12/2020 08:06)

TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2020 CỦA CỤM THI ĐUA HỘI LUẬT GIA CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC (26/11/2020 14:40)

Những kết quả thực hiện Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020” (28/08/2020 09:38)

NHÌN LẠI 5 NĂM TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG (05/08/2020 15:27)

Đại hội Hội Công chứng viên tỉnh Hà Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2023 thành công tốt đẹp (08/06/2020 10:32)

Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản (08/06/2020 09:26)

Lế ra mắt Văn phòng luật sư Hùng Đức (12/11/2019 16:40)

xem tiếp