Thứ năm, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2021

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Gửi Email In trang Lưu
TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH HÀ GIANG: Thi đua lập thành tích chào mừng 24 năm ngày thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý (6/9/1997 - 6/9/2021)

06/09/2021 08:43

Để lập thành tích chào mừng 24 năm ngày thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý (6/9/1997 - 6/9/2021). Ngay từ đầu năm, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động: tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, truyền thông...và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tích cực và nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.

Trong 8 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid -19, tuy nhiên bằng sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, viên chức của  Trung tâm, công tác trợ giúp pháp lý đã được triển khai một cách đồng bộ và toàn diện.

Hoạt động tham gia tố tụng của Trợ giúp viên và Luật sư tham gia trợ giúp pháp lý được tăng cường, bằng nhiều cách làm hiệu quả phù hợp với tình hình thực tiễn, hầu hết trong các vụ việc người thực hiện trợ giúp pháp lý đều tham gia ngay từ giai đoạn giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và giai đoạn tạm giữ nên rất thuận lợi trong quá trình giải quyết vụ việc. Tính từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã cử Trợ giúp viên và Luật sư tham gia trợ giúp pháp lý thực hiện được 283 vụ việc tham gia tổ tụng đạt 94,3% chỉ tiêu kế hoạch;

     

Hoạt động tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý

Hoạt động truyền thông được tổ chức phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh và đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế và UBND tỉnh, 8 tháng đầu năm, Trung tâm đã thực hiện được 07 đợt truyền thông về TGPL tại 35 xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc các huyện Mèo Vạc, Bắc Mê, Yên Minh, Bắc Quang, Vị Xuyên, Quang Bình cho 873 người tham gia, trực tiếp tư vấn 236 vụ việc đạt 118% chỉ tiêu kế hoạch; Công tác phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan (Hội người khuyết tật, Phòng Tư pháp...) được triển khai kịp thời, hiệu quả qua đó giúp cho người được trợ giúp pháp lý được tiếp cận đầy đủ các chính sách theo quy định của pháp luật. Trung tâm đã phối hợp với Hội Người khuyết tật tỉnh thực hiện truyền thông về TGPL cho người khuyết tật tại tại huyện Bắc Mê và thành phố Hà Giang cho 80 người tham gia.

    

Hoạt động truyền thông cho người khuyết tật

Có thể khẳng định, hoạt động trợ giúp pháp lý đã góp phần đưa chủ trương xoá đói, giảm nghèo, đền ơn, đáp nghĩa, bảo đảm công bằng xã hội vào đời sống đồng bào; góp phần cùng các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan nhà nước giải quyết các vụ việc của công dân chính xác, khách quan, công bằng và đúng pháp luật; giải toả những vướng mắc pháp luật, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần ổn định chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Nhiệm vụ những tháng cuối năm là rất nặng nề, đặc biệt trong bối cảnh tỉnh hình dịch bệnh Covid - 19 còn nhiều diễn biến phức tạp, Trung tâm trợ giúp pháp lý luôn xác định phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa, khắc phục khó khăn để thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra:

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý trong đó chú trọng đến hiệu quả, chất lượng từng vụ việc, tăng số lượng vụ việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, chú trọng việc nâng cao chất lượng vụ việc TGPL. Phấn đấu thực hiện vụ việc vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Hai là, tiếp tục triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo các chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt, trong đó tập trung triển khai các đợt TGPL lưu động cho người khuyết tật và truyền thông về TGPL tại cơ sở phù hợp với tình hình thực tiễn;

Ba là, tăng cường công tác phối hợp với các ngành trong việc thực hiện TGPL cho các nhóm đối tượng đặc thù bao gồm: Hỗ trợ và TGPL cho người khuyết tật; người bị tạm giam, phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam, công an tỉnh; phụ nữ; trẻ em và người dân tại các xã, thị trấn khu vực biên giới...

Bốn là, tham mưu cho Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2021./.

Bài, ảnh: Nguyễn Văn Lượng - Giám đốc Trung tâm TGPLNN 

Tin khác

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC: Kết quả 02 năm triển khai phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh (06/07/2021 15:37)

Tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho trẻ em bị xâm hại tình dục (29/06/2021 09:42)

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH: TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TẠI HUYỆN MÈO VẠC (12/05/2021 08:27)

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ HÀ GIANG: CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ AN TOÀN - HIỆU QUẢ - CHẤT LƯỢNG TRONG DỊCH BỆNH COVID-19 (05/05/2021 10:12)

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước: Tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý tại xã Phương Tiến (15/04/2021 14:35)

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước: cử Trợ giúp viên tham gia xét xử các đối tượng khai thác gỗ trái phép tại xã Cao Bồ (14/04/2021 16:49)

Trung tâm TGPNL NN tỉnh: Bào chữa “Chuyển tội danh” thành công cho người được trợ giúp pháp lý (12/03/2021 13:47)

Kết quả triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2015 – 2025 (02/03/2021 08:53)

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Giang: Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoàn tất thủ tục hưởng trợ giúp xã hội theo Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang (01/03/2021 14:41)

Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại thôn Tả Phìn A, xã Tả Phìn, Đồng Văn (20/11/2020 07:18)

xem tiếp