Thứ năm, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2021

Tư pháp cơ sở

Gửi Email In trang Lưu
Huyện Xín Mần: kiểm tra nghiệp vụ công tác Tư pháp

17/08/2021 14:13

Nhằm tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện Xín Mần và thực hiện Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND huyện Xín Mần về việc ban hành chương trình công tác Tư pháp năm 2021; Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 11/2/2021 về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện Xín Mần.  Ngày 8/7/2021 của UBND huyện ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND về kiểm tra công tác Tư pháp năm 2020 và 7 tháng đầu năm 2021.  Phòng Tư pháp huyện đã thực hiện kiểm tra công tác Tư pháp tại 09 xã/ 18 xã của huyện, thời gian kiểm tra từ ngày 05/8/2021 đến ngày 25/8/2021 bao gồm các xã: Pà Vầy Sủ, Nàn Xỉn, Xín Mần, Tả Nhìu, Thu Tà, Quảng Nguyên, Nà Chì, Bản Díu, Nấm Dẩn.

     

Kiểm tra nghiệp vụ công tác Tư pháp tại xã Nàn Xỉn

Phòng Tư pháp huyện đã tập trung kiểm tra tình hình triển khai và kết quả thực hiện các mảng công tác trọng tâm của ngành như: Xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; hộ tịch, chứng thực; theo dõi thi hành pháp luật và công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, tủ sách pháp luật.....

     

Kiểm tra nghiệp vụ công tác Tư pháp tại xã Tả Nhìu

Do yêu cầu về chống dịch COVID-19, Đoàn không làm việc tập trung với Lãnh đạo, công chức xã mà chủ yếu kiểm tra trên cơ sở hồ sơ do xã cung cấp. Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện công tác Tư pháp năm 2020 và 7 tháng năm 2021 do xã xây dựng Phòng trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách lưu trữ tại xã và các văn bản xã đã tham mưu. Phòng đã ghi nhận những kết quả tích cực mà UBND cấp xã đã đạt được trong năm 2020 và 7 tháng đầu năm 2021. Việc kiểm tra kết hợp hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn công tác tư pháp cho công chức tư pháp hộ tịch của các xã, thị trấn; trao đổi, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp; chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực Xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; hộ tịch, chứng thực; theo dõi thi hành pháp luật và công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính….

Kết thúc các đợt kiểm tra, Phòng Tư pháp đã có Biên bản ký gửi các đơn vị kiểm tra. Đồng thời, tham mưu cho UBND huyện  ra thông báo chính thức kết quả kiểm tra gửi các đơn vị được kiểm tra để rà soát, bổ sung, chấn chỉnh kịp thời các thiếu sót, hạn chế và đề nghị Thường trực UBND các xã được kiểm tra có biện pháp chỉ đạo thực hiện để khắc phục những khó khăn, hạn chế và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện tốt công tác tư pháp năm 2021 và những năm tiếp theo./.

Tin bài: Nguyễn Thị Hiên Trưởng phòng Tư pháp huyện Xín Mần

 

 

Tin khác

Huyện Xín Mần: Tập huấn nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính (10/08/2021 15:55)

HUYỆN XÍN MẦN: Tổ chức tuyên truyền PBGDPL bằng nhiều hình thức, chung tay góp phần phòng, chống dịch Covid-19 (02/08/2021 15:17)

HUYỆN XÍN MẦN: Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật dân quân tự vệ năm 2021 (27/04/2021 15:41)

HUYỆN XÍN MẦN: Phối hợp tổ chức truyền thông phòng, chống mua bán người tại Trường THCS Liên Việt, huyện Xín Mần (23/04/2021 10:41)

HUYỆN XÍN MẦN: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 (23/04/2021 09:39)

Phòng Tư pháp huyện Đồng Văn: Tuyên truyền pháp luật hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 (01/04/2021 14:50)

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 (29/01/2021 23:18)

Phòng Tư pháp Thành phố tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên pháp luật trong đoàn viên thanh niên (01/12/2020 08:44)

Tin PBGDPL cho cán bộ, đoàn viên công đoàn trên địa bàn Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (26/11/2020 07:52)

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở từ thực tiễn thi hành ở Huyện Xín Mần huyện Hà Giang (20/11/2020 14:01)

xem tiếp