Thứ năm, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2021

Tin tư pháp

Gửi Email In trang Lưu
Đoàn kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh làm việc tại Sở Tư pháp

16/08/2021 10:11

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Hà Giang ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) năm 2021. Từ ngày 16/6 đến 02/7/2021, Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính của Sở Tư pháp thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, báo cáo, văn bản, tài liệu liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính của Sở.

Ngày 13/8/2021 Đoàn kiểm tra trực tiếp làm việc với Sở Tư pháp để thông qua dự thảo biên bản kiểm tra và các nội dung liên quan đến việc thực hiện công tác cải cách TTHC. Dự buổi làm việc về phía Đoàn kiểm tra có ông Nguyễn Tiến Hùng - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo, công chức Phòng Nội chính – Pháp chế, Trung tâm PVHCC được phân công tham gia Đoàn kiểm tra. Về phía Sở Tư pháp có ông Trần Hải Dương - Phó Giám đốc Sở; đại diện Lãnh đạo các Phòng, đơn vị thuộc Sở có liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính; công chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính; quản trị CNTT của Sở.

     

Toàn cảnh buổi làm việc với Đoàn kiểm tra việc thực hiện CCTTHC

Qua kiểm tra, Đoàn đánh giá cao công tác cải cách TTHC của Sở như: đã triển khai rất kịp thời, hiệu quả và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành làm căn cứ quan trọng cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC tại cơ quan. Đã kịp thời rà soát, xây dựng dự thảo quyết định công bố TTHC đảm bảo đúng quy định của pháp luật và xây dựng quy trình đáp ứng việc giải quyết trên môi trường điện tử theo thực tiễn của địa phương. Đã triển khai đưa TTHC ra thực hiện việc tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đã cho thấy những kết quả tích cực trong nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân; đáp ứng yêu cầu tiếp cận, minh bạch thông tin của tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện TTHC. Trong quá trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC 97,13% hồ sơ được giải quyết sớm hạn và đúng hạn. Đã kiện toàn cán bộ làm công tác đầu mối kiểm soát TTHC; bố trí cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp. Đã triển khai thực hiện rà soát, đánh giá TTHC…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế như: việc thống kê, xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố TTHC một số còn công bố chậm, chưa kịp thời theo quy định tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP. Một vài Hồ sơ còn để tình trạng trả kết quả TTHC quá hạn. Kết quả triển khai các nhiệm vụ dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh giao (Công văn số 250/UBND-KTTH ngày 25/01/2021, Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 06/10/2020 và Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 19/01/2021) còn chậm tiến độ…Tại buổi làm việc các Phòng, đơn vị có TTHC đã tập trung thảo luận xoay quanh những tồn tại, hạn chế, bất cập và đề xuất, kiến nghị để thực hiện tốt công tác cải cách TTHC trong thời gian tới.

    

Ông Nguyễn Tiến Hùng – Phó Chánh VP UBND tỉnh, thay mặt cho Đoàn kiểm tra, phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Sở Tư pháp

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tiến Hùng - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phó trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá cao và ghi nhận những kết quả về công tác cải cách TTHC của Sở và đề nghị trong thời gian tới Sở thực hiện nghiêm việc thống kê, xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quyết định công bố, công khai TTHC kịp thời, đầy đủ, chính xác theo đúng quy định; không để tình trạng giải quyết quá hạn, không để trường hợp tự đặt ra thêm quy định thủ tục, hồ sơ, giấy tờ trong quá trình giải quyết. Thực hiện rà soát, đánh giá TTHC, xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định TTHC tại các Văn bản QPPL theo quy định. Tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí cho hoạt động kiểm soát TTHC theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi về nguồn lực để triển khai thực hiện./.

Bài, ảnh: Hoàng Bẩy - Bùi Thị Thực, Sở Tư pháp

Tin khác

Bài thi tìm hiểu Nghị Quyết Khóa XIII của Đảng (đạt giải nhất Đảng ủy Sở Tư pháp) (10/08/2021 10:45)

Đảng bộ Sở Tư pháp: Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 16 (Mở rộng) (06/08/2021 16:05)

SỞ TƯ PHÁP: Phát động phong trào chỉnh trang khuôn viên Trụ sở (16/07/2021 17:31)

Giám đốc Sở Tư pháp: dự Hội nghị sơ kết công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2021 (14/07/2021 14:04)

Giám đốc Sở Tư pháp Hà Giang trực, chỉ đạo, hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (13/07/2021 14:08)

Ngành Tư pháp Hà Giang và những giải pháp tích cực thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ (13/07/2021 08:05)

BÀI THI (10/07/2021 13:38)

HÀ GIANG: Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh (22/06/2021 15:10)

Hà Giang có 133 xã khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (18/06/2021 16:09)

SỞ TƯ PHÁP HÀ GIANG: Chung tay quyên góp, ủng hộ phòng, chống COVID – 19 (15/06/2021 10:00)

xem tiếp