Thứ năm, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2021

Văn phòng sở

Gửi Email In trang Lưu
Sở Tư pháp Hà Giang: dự tập huấn nghiệp vụ cải cách thủ tục hành chính năm 2021 và nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

19/07/2021 15:20

Thực hiện Kế hoạch tổ chức tập huấn trực tuyến và thảo luận, hướng dẫn nghiệp vụ cải cách thủ tục hành chính năm 2021 của UBND tỉnh Hà Giang, ngày 17 tháng 7 năm 2021, tại Trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cải cách thủ tục hành chính năm 2021 cho công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính các sở, ban, ngành thuộc tỉnh. Tại buổi tập huấn, các học viên đã được nghe Báo cáo viên hướng dẫn và thảo luận về nghiệp vụ báo cáo thông qua Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ; nghiệp vụ tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính (TTHC) để xây dựng, hoàn thiện, tích hợp, cung cấp Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Tỉnh; triển khai các nhiệm vụ UBND tỉnh giao về công tác cải cách TTHC tại Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh.

Có thể nói, các nội dung trên Sở Tư pháp đã và đang thực hiện tương đối tốt. Đối với việc báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ -  đây là nội dung hoàn toàn mới bắt đầu được triển khai từ năm 2021, bước đầu triển khai thực hiện còn bỡ ngỡ nhưng đến nay Sở đã thực hiện đầy đủ các bước như nhập liệu, ký số báo cáo và gửi báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Ngoài báo cáo về công tác kiểm soát TTHC, trên Hệ thống còn có các loại báo cáo khác như: Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo về tổ chức các cuộc họp theo Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Báo cáo kết quả gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; Báo cáo kết quả chuẩn hóa, điện tử hóa chế độ báo cáo, triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương; Báo cáo tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về Công báo.

       

Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Đối với nội dung nghiệp vụ tái cấu trúc quy trình TTHC để xây dựng, hoàn thiện, tích hợp, cung cấp Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Tỉnh, Sở đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hoá; sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của ngành Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Các nhiệm vụ UBND tỉnh giao về công tác cải cách TTHC tại Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 19/01/2021 Sở đang tiếp tục triển khai thực hiện. Bên cạnh việc tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính nói chung, chiều cùng ngày Văn phòng UBND tỉnh cũng đã phối hợp với Sở Tư pháp tập huấn nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia cho công chức phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp và công chức Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

Bùi Thị Thực - Văn phòng Sở Tư pháp 

Tin khác

SỞ TƯ PHÁP HÀ GIANG: Công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021 có nhiều khởi sắc (16/07/2021 15:00)

Nhìn lại 01 năm ứng dụng phần mềm quản lý Đoàn viên công đoàn (07/06/2021 08:56)

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ THI HÀNH PHÁP LUẬT (27/11/2020 14:28)

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ - TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN ĐỐI VỚI CÔNG ĐOÀN SỞ TƯ PHÁP (06/11/2020 17:11)

CHI BỘ 4 TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN (02/11/2020 14:27)

TRAO TẶNG NGÔI NHÀ TƯ PHÁP (30/10/2020 14:44)

Hướng dẫn cập nhật khung hình chào mừng đại hội đảng đại diện trên Facebook và Zalo (14/10/2020 15:45)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng (30/09/2020 09:48)

Chi đoàn Sở Tư pháp tổ chức Vui Tết Trung thu năm 2020 (25/09/2020 08:59)

Sở Tư pháp hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 04/10/2020 (18/09/2020 09:42)

xem tiếp