Thứ năm, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2021

Tin tư pháp

Gửi Email In trang Lưu
Ngành Tư pháp Hà Giang và những giải pháp tích cực thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ

13/07/2021 08:05

Khẳng định sự quan tâm của Chính phủ, sáng ngày 25/5, người đứng đầu Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc rất hiệu quả, quyết liệt với Bộ Tư pháp về tình hình hoạt động, một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong thời gian tới cũng như trực tiếp lắng nghe, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của ngành. Tại buổi làm việc, Thủ tướng yêu cầu ngành Tư pháp phải nâng cao nhận thức, thống nhất hành động, tiếp tục đổi mới đồng bộ, toàn diện công tác xây dựng pháp luật trên cơ sở bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo công tác này.

Trước những chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng, ngay sau buổi làm việc, Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp các địa phương trong cả nước đã triển khai nhiều kế hoạch hành động thực hiện Thông báo số 140/TB-VPCP ngày 01/6/2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ và vấn đề cần quan tâm giải quyết.

Đối với tỉnh Hà Giang, ngày 15/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã ban hành Công văn số 1875/UBND-NCPC về việc triển khai kết luận, chỉ đạo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Bộ Tư pháp. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh chỉ đạo các nội dung sau:

Một là: Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phải trực tiếp phụ trách nhiệm chỉ đạo công tác xây dựng thể chế, pháp luật; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương về công tác xây dựng pháp luật.

Hai là: Tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan chủ trì soạn thảo, đặc biệt là đối với ý kiến thẩm định của cơ quan Tư pháp, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý văn bản trái pháp luật, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc ban hành văn bản trái pháp luật.

Ba là: Xử lý kịp thời hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới trên cơ sở kết quả rà soát văn bản, nhất là kết quả rà soát văn bản theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 của Chính phủ (Nghị quyết phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại kỳ họp thứ 11, Quốc Hội khóa XIV) để thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bốn là: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp luật.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tiếp tục tăng cường vai trò tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác xây dựng văn bản QPPL; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương, đồng thời chỉ rõ đơn vị, địa phương buông lỏng chỉ đạo, chậm trễ trong tham mưu xây dựng, xử lý văn bản QPPL báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm.Trên cơ sở nội dung, quan điểm chỉ đạo của Đảng, của Thủ tướng Chính phủ về công tác xây dựng pháp luật, kết quả tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Đề án nâng cao chất lượng văn bản QPPL giai đoạn 2017 - 2020, tiếp tục tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng thể chế, chính sách, văn bản pháp luật phù hợp với mục tiêu, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 - 2025.

Với những thông điệp và nội dung quan trọng tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, là động lực to lớn để toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp trong cả nước nói chung và Ngành Tư pháp Hà Giang nói riêng thấy rõ sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, Cấp ủy Chính quyền địa phương đối với công tác Tư pháp trong nhiều năm trở lại đây. Từ đó tăng cường hơn nữa năng lực tham mưu trong bối cảnh công tác xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đang được đặt lên vai ngành Tư pháp với nhiều trọng trách, nhiệm vụ quan trọng và hết sức nặng nề, đòi hỏi thực sự cần có nhiều hơn nữa những đột pháp trong hoạt động của toàn ngành trong thời gian tiếp theo./.

Trần Hải Dương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp 

Tin khác

BÀI THI (10/07/2021 13:38)

HÀ GIANG: Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh (22/06/2021 15:10)

Hà Giang có 133 xã khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (18/06/2021 16:09)

SỞ TƯ PHÁP HÀ GIANG: Chung tay quyên góp, ủng hộ phòng, chống COVID – 19 (15/06/2021 10:00)

Sở Tư pháp hưởng ứng ngày thế giới không khói thuốc 31/5/2021 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2021; ngày Môi trường thế giới. Ngày đại dương thế giới; phòng chống thiên tai; Hưởng ứng tháng ATVSLĐ (01/5/2021-31/5/2021) (01/06/2021 09:24)

Hà Giang ứng dụng phần mềm thống kê tư pháp trên địa bàn tỉnh (25/05/2021 15:57)

Giám đốc Sở Tư pháp: tham gia Đoàn kiểm tra công tác bầu cử cùng đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác số 11 tại huyện Bắc Quang (21/05/2021 10:17)

Giám đốc Sở Tư pháp: kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang (18/05/2021 14:42)

Giám đốc Sở Tư pháp: tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tại huyện Quang Bình (16/05/2021 09:19)

Hội Cựu chiến binh Sở Tư pháp phối hợp tổ chức hoạt động tuyền truyền cho hội viên Hội cựu chiến binh và thế hệ trẻ nhân kỷ niệm 30/4/1975 - 30/4/2021 (26/04/2021 14:05)

xem tiếp