Thứ năm, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2021

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Gửi Email In trang Lưu
TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC: Kết quả 02 năm triển khai phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh

06/07/2021 15:37

Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động trợ giúp pháp lý là một trong những bước tiến vượt bậc của ngành tư pháp, giúp công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành  hiệu quả gắn liền với quá trình cải cách hành chính về công tác trợ giúp pháp lý. Phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu về việc quản lý, lưu trữ hồ sơ điện tử của từng vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định tại Luật Trợ giúp pháp lý, quản lý thông tin người thực hiện trợ giúp pháp lý, thông tin tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, cập nhật danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý liên tục, kịp thời cập nhật các mẫu báo cáo thống kê nhanh chóng, chính xác. Việc triển khai thực hiện phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng trợ giúp pháp lý.

Qua 02 năm triển khai phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý, Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã đạt những kết quả nhất định như: cập nhật về nhân sự của Trung tâm và tạo tài khoản cho các Luật sư cộng tác viên để Trợ giúp viên, Luật sư chủ động làm quen với hoạt động của phần mềm. Đến nay hầu hết các Luật sư cộng tác viên và Trợ giúp viên pháp lý đã thường xuyên cập nhật các vụ việc trợ giúp pháp lý lên phần mềm trợ giúp pháp lý đầy đủ, chính xác, kịp thời. Hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý được số hóa, cập nhật vào hệ thống quản lý vụ việc trợ giúp pháp lý nhằm đánh giá chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý của từng Trợ giúp viên pháp lý. Giúp cho lãnh đạo Trung tâm kịp thời nắm bắt được diễn biến hồ sơ vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên, Luật sư cộng tác viên và giám sát các vụ việc tham gia tố tụng của họ.

Trước đây khi chưa áp dụng phần mềm trợ giúp pháp lý vào hoạt động thì hầu hết việc lưu trữ hồ sơ vụ việc chủ yếu bằng thủ công, kết nối thông tin giữa Cục Trợ giúp pháp lý và Trung tâm Trợ giúp pháp lý chủ yếu thông qua hình thức bưu chính viễn thông, điện thoại là chủ yếu. Nay khi phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý đi vào hoạt động thì việc cập nhật, lưu trữ hồ sơ được số hóa; Cục Trợ giúp pháp lý có thể quản lý hoạt động trợ giúp pháp lý thông qua phần mềm trợ giúp pháp lý như giám sát chỉ tiêu hoàn thành vụ việc của các Trợ giúp viên pháp lý, nắm bắt tất cả các vụ việc Trung tâm đang thụ lý, giải quyết, nắm bắt danh sách nhân sự của Trung tâm và Luật sư cộng tác viên và đặc biệt là đánh giá hiệu quả chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý của Trung tâm nói chung và các Trợ giúp viên pháp lý nói riêng.

Có thể khẳng định việc triển khai phần mềm trợ giúp pháp lý là cầu nối giữa các cơ quan quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý với các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý từ Trung ương đến địa phương. Giúp cơ quan quản lý hoạt động trợ giúp pháp lý nắm bắt, theo dõi, lưu giữ, tra cứu và quản lý được toàn bộ các thông tin về tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý kịp thời, chính xác, tiết kiệm thời gian và chi phí, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo và theo dõi, đánh giá chất lượng trợ giúp pháp lý.

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua 2 năm triển khai thực hiện phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý vẫn còn một số tồn tại như: Do lỗi hệ thống nên có lúc Trợ giúp viên, Luật sư cộng tác viên không tải được tài liệu, file đính kèm lên hệ thống quản lý hoạt động trợ giúp pháp lý; còn có Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư chưa chủ động nhập đầy đủ hồ sơ tư vấn, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng lên phần mềm quản lý trợ giúp pháp lý làm ảnh hưởng tới việc theo dõi quản lý chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý và tổng hợp số liệu báo cáo theo định kỳ của Trung tâm.

Việc ứng dụng phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý trong hoạt động trợ giúp pháp lý bước đầu đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận, được Lãnh đạo Trung tâm đón nhận và được các Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư cộng tác viên tích cực ủng hộ. Hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động trợ giúp pháp lý rất thiết thực, cần thiết, giúp điều hành, quản lý công tác trợ giúp pháp lý dễ dàng, tiện lợi. Mong rằng trong thời gian sắp tới Cục Trợ giúp pháp lý kịp thời khắc phục những lỗi hệ thống của phần mềm; các Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư cộng tác viên khắc phục những hạn chế, thiếu sót và thường xuyên cập nhật các vụ việc trợ giúp pháp lý đầy đủ, chính xác lên hệ thống phần mềm trợ giúp pháp lý để giúp quản lý hoạt động trợ giúp pháp lý thuận tiện và hiệu quả hơn.

Vương Huệ - Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

Tin khác

Tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho trẻ em bị xâm hại tình dục (29/06/2021 09:42)

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH: TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TẠI HUYỆN MÈO VẠC (12/05/2021 08:27)

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ HÀ GIANG: CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ AN TOÀN - HIỆU QUẢ - CHẤT LƯỢNG TRONG DỊCH BỆNH COVID-19 (05/05/2021 10:12)

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước: Tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý tại xã Phương Tiến (15/04/2021 14:35)

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước: cử Trợ giúp viên tham gia xét xử các đối tượng khai thác gỗ trái phép tại xã Cao Bồ (14/04/2021 16:49)

Trung tâm TGPNL NN tỉnh: Bào chữa “Chuyển tội danh” thành công cho người được trợ giúp pháp lý (12/03/2021 13:47)

Kết quả triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2015 – 2025 (02/03/2021 08:53)

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Giang: Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoàn tất thủ tục hưởng trợ giúp xã hội theo Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang (01/03/2021 14:41)

Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại thôn Tả Phìn A, xã Tả Phìn, Đồng Văn (20/11/2020 07:18)

Kiểm tra giám sát việc hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang (20/10/2020 08:57)

xem tiếp