Thứ năm, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2021

Hành chính Tư pháp

Gửi Email In trang Lưu
Thông báo về việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em (số 67/TB-STP)

25/06/2021 08:49

Thông báo về việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em (số 67/TB-STP)

Tin khác

Rà soát trẻ em cần tìm gia đình chăm sóc thay thế (16/06/2021 16:07)

Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra (31/05/2021 14:34)

Sơ kết quy chế phối hợp liên ngành về tra cứu, xác minh, trao đổi cung cấp thông tin lý lịch tư pháp (21/10/2020 22:18)

Sở Tư pháp - Bảo hiểm xã hội tỉnh ký Quy chế phối hợp liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh (04/09/2020 09:03)

Tài liệu số hóa sổ hộ tịch (19/03/2020 14:14)

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ: Người thực hiện chứng thực không ghi nhận xét vào tờ khai lý lịch cá nhân (18/03/2020 15:42)

Tỉnh Hà Giang chính thức liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh với hệ thống phần mềm BHYT trong việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 tuổi (12/02/2020 08:54)

Miễn thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí chứng thực đối với các đối tượng ưu tiên và các đối tượng chính sách xã hội (22/10/2019 07:42)

Thay đổi số chứng minh trên giấy chứng nhận kết hôn (16/10/2019 14:10)

Thủ tục làm giấy khai sinh (10/10/2019 07:53)

xem tiếp