Thứ năm, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2021

Công chứng

Gửi Email In trang Lưu
Chi bộ 6 (Phòng Công chứng số 1) trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp: Phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2022

07/06/2021 16:30

Chi bộ 6 trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp trong thời gian qua luôn quyết tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2022 với mục tiêu đã đề ra “Đoàn kết, đổi mới toàn diện, sáng tạo, tận tâm, tận tụy với công việc, tất cả vì khách hàng, ngày càng khẳng định uy tín, chất lượng công việc góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2022”. Một trong các mục tiêu chủ yếu của chi bộ là phát triển đảng viên.

Thực hiện hiện Quyết định số 400/QĐ-ĐUK ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Đảng ủy Khối cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang về việc kết nạp đảng viên. Chiều ngày 04.6.2021, Chi bộ 6 thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nông Thùy Dung. Tới dự có đại diện Đảng ủy, các chi bộ, các tổ chức đoàn thể và toàn thể đảng viên Chi bộ 6.

     

Đ/c Trần Hải Dương, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tặng hoa chúc mừng Đảng viên

mới được kết nạp của Chi bộ 6 trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp

Công tác phát triển đảng viên trong thời gian qua được Đảng bộ sở Tư pháp quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện thường xuyên theo quy định của Điều lệ Đảng.

     

 Đ/c Trần Hải Dương, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại buổi lễ

Đối với chi bộ 6, mục tiêu về phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ này đã đạt theo Nghị quyết đề ra.

     

Đại diện Đảng ủy Sở, các chi bộ, các tổ chức đoàn thể và toàn thể đảng viên Chi bộ 6 chụp ảnh lưu niệm cùng Đảng viên mới được kết nạp

Tin ảnh: Đỗ Xuân Hải, Bí thư Chi bộ 6, Đảng bộ Sở Tư pháp

 

Tin khác

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH HÀ GIANG TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG CHỨNG; TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC HỘI NĂM 2021 (21/12/2020 10:21)

HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (14/08/2020 14:36)

Văn bản công chứng bị tuyên vô hiệu khi nào? (04/10/2019 15:38)

Vấn đề mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên được Luật công chứng quy định tại khoản 7 Điều 32 (04/09/2019 07:40)

Hủy hợp đồng công chứng (04/09/2019 07:39)

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ VỀ VIỆC CÔNG CHỨNG ỦY QUYỀN (04/09/2019 07:31)

Tìm giải pháp kiểm soát chất lượng hoạt động công chứng (06/08/2019 08:07)

xem tiếp