Thứ năm, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2021

Hành chính Tư pháp

Gửi Email In trang Lưu
Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra

31/05/2021 14:34

 

Cục Bồi thường nhà nước đã phối hợp với dự án UNDP xây dựng Video tuyên truyền quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho đồng bào dân tộc thiểu số. Video Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra” được xây dựng trên cơ sở nội dung quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 với cách thức, ngôn ngữ phù hợp với đối tượng người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Video được xây dựng thành 05 phiên bản, bao gồm: 01 video tiếng phổ thông; 01 video tiếng phổ thông có kèm phụ đề chữ; 01 video tiếng dân tộc Mường; 01 video tiếng dân tộc Thái; 01 video tiếng dân tộc Tày.

Để phục vụ công tác tuyên truyền về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước rộng rãi đến đối tượng người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Sở Tư pháp trân trọng đề nghị:

1. Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình sử dụng các video trên làm tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân hiểu và thực hiện đầy đủ quyền yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Báo Hà Giang; Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh: Trên cơ sở nội dung của Video đề nghị nghiên cứu và bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền nội dung này.

Để lấy tài liệu, đề nghị Quý đơn vị truy cập đường link:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12q83-_RwgHHiSrt1NPMlrUMj7hRcXf_x

Tin khác

Sơ kết quy chế phối hợp liên ngành về tra cứu, xác minh, trao đổi cung cấp thông tin lý lịch tư pháp (21/10/2020 22:18)

Sở Tư pháp - Bảo hiểm xã hội tỉnh ký Quy chế phối hợp liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh (04/09/2020 09:03)

Tài liệu số hóa sổ hộ tịch (19/03/2020 14:14)

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ: Người thực hiện chứng thực không ghi nhận xét vào tờ khai lý lịch cá nhân (18/03/2020 15:42)

Tỉnh Hà Giang chính thức liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh với hệ thống phần mềm BHYT trong việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 tuổi (12/02/2020 08:54)

Miễn thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí chứng thực đối với các đối tượng ưu tiên và các đối tượng chính sách xã hội (22/10/2019 07:42)

Thay đổi số chứng minh trên giấy chứng nhận kết hôn (16/10/2019 14:10)

Thủ tục làm giấy khai sinh (10/10/2019 07:53)

TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ KẾT NỐI, LIÊN THÔNG DỮ LIỆU HỘ TỊCH (04/10/2019 07:30)

Tòa án Nhân dân tỉnh công khai xin lỗi ông Nguyễn Viết Xuân (26/09/2019 07:54)

xem tiếp