Thứ năm, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2021

Tư pháp cơ sở

Gửi Email In trang Lưu
HUYỆN XÍN MẦN: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

23/04/2021 09:39

Xác định công tác tuyên truyền là một trong những hoạt động trọng tâm, góp phần thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, trong thời gian qua, huyện Xín Mần đã tích cực quan tâm, đẩy mạnh công tác  thông tin, tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác bầu cử tới mọi tầng lớp cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. 

Để cuộc bầu cử trên địa bàn huyện diễn ra thành công, Ủy ban bầu cử huyện đã chú trọng tới công tác tuyên truyền, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân hướng về ngày bầu cử. Theo đó, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của tỉnh và huyện, Tiểu ban thông tin tuyên truyền phục vụ bầu cử huyện đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền và  phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên sát với thực tế, kết hợp các hội nghị cử tri với việc tuyên truyền các văn bản pháp luật về bầu cử. Cụ thể, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được chia làm 3 đợt cao điểm, nhằm bảo đảm các thông tin được truyền tải tới người dân một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Đợt 1 từ 01/3- 30/4/2021; đợt 2 từ 01/5- 23/5/2021; đợt 3 sau ngày bầu cử 23/5/2021.

Các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như tuyên truyền thông qua hội nghị, tuyên truyền thông qua trực quan và đặc biệt là tuyên truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng. Các nội dung tuyên truyền được dịch ra 3 thứ tiếng mông, nùng và tiếng phổ thông tuyên truyền thông qua xe lưu động tại các phiên chợ, phát động tham gia cuộc thi timf hiểu pháp luật bầu cử trực tuyến... cụ thể:

Tuyên truyền thông qua Hội nghị: Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử. Tổng số có 32  người tham gia tiếp thu.Hội nghị trực tuyến cấp huyện - xã quán triệt, triển khai công tác bầu cử. Tổng số có 583 người tham gia (cấp huyện 31 người, cấp xã, thị trấn 552 người).

Công tác tuyên tuyền cũng được Trung tâm văn hóa thông tin và du lịch huyện, phòng Tư pháp, các tổ chức, đoàn thể và các xã, thị trấn, các thôn bản đẩy mạnh, với sự tham gia của hàng nghìn người, qua đó nhằm giúp các cán bộ, công chức và nhân dân hiểu được đây không chỉ là ngày hội toàn dân, mà còn là trách nhiệm khi lựa chọn ra những ứng cử viên có đủ đức, tài tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương và trung ương.

      

Công tác tuyên truyền trực quan tại cơ sở trên địa bàn huyện

Cùng với đó, công tác tuyên truyền trực quan cũng đang được quan tâm. Huyện đã chỉ đạo đưa các khẩu hiệu tuyên truyền về cuộc bầu cử trên cổng chào điện tử của huyện; thực hiện hoàn thiện 22 cụm pano khổ lớn; 41 pano treo cột điện; treo 42 băng zôn khẩu hiệu, 300 cờ chuối, 150 cờ giây tại các điểm trọng yếu.

Ngoài ra các đồng chí Báo cáo viên, giảng viên kiêm chức Đảng bộ huyện trong quá trình lên lớp, trao đổi thông tin, công tác ở cơ sở... đã chú trọng cập nhật những nội dung chỉ đạo cơ bản về công tác bầu cử để tuyên truyền đến học viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ đảng viên và nhân dân nơi công tác, địa bàn phụ trách.

          

Trung tâm Văn hóa, thông tin và du du lịch huyện phối hợp với Phòng Tư pháp thu âm dịch nội dung tuyên truyền bầu cử sang tiếng Nùng và tiếng Mông để tuyên truyền tại các xã và thôn bản

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và trang thông tin điện tử của huyện cũng đã được đăng tải, tăng thời lượng phát sóng và đổi mới nội dung của các chương trình phát thanh địa phương. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện đã xây dựng mới chuyên mục, chuyên đề mới đó là: “Hỏi- Đáp” về bầu cử, Tổ chức tuyên truyền qua loa phóng thanh FM 66 buổi; phát thanh 14 giờ trên hệ thống loa truyền thanh trung tâm huyện; tuyên truyền miệng và xe lưu động tại các phiên chợ, thôn, tổ dân phố, khu dân cư 267 buổi. Huyện đã Cập nhật 46 tin, bài, 06 chuyên mục trên trang thông tin điện tử huyện và các xã, thị trấn; gửi tỉnh 35 tin và 02 phóng sự tuyên truyền về công tác bầu cử.

       

Trang thông tin điện tử huyện tuyên truyền về Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Đối với nội dung trong công tác tuyên truyền đã được tập trung vào các nội dung chính như: Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; giới thiệu nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các văn bản pháp luật… Tuyên truyền chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp; vai trò, trách nhiệm của Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội. Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và đại hội đảng bộ huyện lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025… Qua đó, nhằm khơi dậy và cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong huyện tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực, lập thành tích chào mừng bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Đồng thời, nêu cao cảnh giác, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tin rằng từ nay đến ngày bầu cử 23/5, huyện Xín Mần sẽ quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa về công tác tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân; gắn công tác tuyên truyền với triển khai thực hiện nhiệm vụ của đất nước, của địa phương, cơ quan, đơn vị và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025. Qua đó, vừa động viên nhân dân trong huyện tích cực thi đua lao động, lập thành tích hướng về cuộc bầu cử, vừa tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 thực sự là ngày hội của toàn dân, thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng huyện Xín Mần ngày càng giàu đẹp, văn minh./.   

        Tác giả Nguyễn Thị Hiên - Trưởng phòng Tư pháp huyện Xín Mần

 

Tin khác

Phòng Tư pháp huyện Đồng Văn: Tuyên truyền pháp luật hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 (01/04/2021 14:50)

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 (29/01/2021 23:18)

Phòng Tư pháp Thành phố tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên pháp luật trong đoàn viên thanh niên (01/12/2020 08:44)

Tin PBGDPL cho cán bộ, đoàn viên công đoàn trên địa bàn Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (26/11/2020 07:52)

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở từ thực tiễn thi hành ở Huyện Xín Mần huyện Hà Giang (20/11/2020 14:01)

Tuyên truyền từ những hội thi tìm hiểu pháp luật tại Bắc Mê (13/11/2020 15:18)

Huyện Đồng Văn tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (9/11) (11/11/2020 08:41)

UBND huyện Xín Mần tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật trẻ em, hôn nhân và gia đình, phòng chống tảo hôn, kết hôn cận huyết thống (10/11/2020 15:22)

huyện Vị Xuyên tổ chức phiên tòa "giả định" tuyên truyền pháp luật hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam (10/11/2020 08:12)

HUYỆN VỊ XUYÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CẬP NHẬT KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHO HÒA GIẢI VIÊN CƠ SỞ. (06/11/2020 09:27)

xem tiếp