Thứ năm, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2021

Phổ biến giáo dục pháp luật

Gửi Email In trang Lưu
Một số quy định về bầu của Đại biểu QH, đại biểu HĐND và tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương

06/04/2021 09:25

Tin khác

Tài liệu Bầu cử: Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp (25/03/2021 07:26)

Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang (09/03/2021 15:55)

HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 (02/03/2021 07:50)

Thông tư Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng (26/02/2021 15:25)

Tài liệu tuyên truyền Thuế (26/02/2021 09:34)

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2020 (22/02/2021 16:08)

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI (22/02/2021 14:55)

QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO (18/12/2020 14:12)

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật của Công ty Điện lực Hà Giang (23/11/2020 14:49)

13 ĐIỂM MỚI QUAN TRỌNG TẠI THÔNG TƯ SỐ 04/2020/TT-BTP VỀ HỘ TỊCH (18/11/2020 08:40)

xem tiếp