Thứ năm, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2021

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Gửi Email In trang Lưu
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Giang: Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoàn tất thủ tục hưởng trợ giúp xã hội theo Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang

01/03/2021 14:41

 Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND, được HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, Kỳ họp thứ  9 thông qua ngày 19/7/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2019 đến hết ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh. Trên cơ sở danh sách đối tượng trẻ mồ côi do Sở Lao động Thương binh và Xã hội cung cấp, Sở Tư pháp đã chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý phối hợp UBND cấp xã tổ chức xác minh thông tin, tiến hành lập hồ sơ tuyên bố mất tích đối với các trường hợp đủ điều kiện và chuyển hồ sơ đến Tòa án nhân dân cấp huyện để thụ lý vụ việc theo quy định. Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh cũng đã chủ động đến từng địa phương phối hợp với chính quyền cơ sở xác minh, hoàn thiện hồ sơ đối với những trường phát sinh thực tế tại địa phương và tổ chức gặp mặt gia đình, người nuôi dưỡng trẻ em và yêu cầu gia đình cung cấp các thông tin, giấy tờ cần thiết phục vụ việc lập hồ sơ; trao đổi với công chức lao động, thương binh – xã hội, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Công an xã, trưởng thôn bản, gia đình và người thân của trẻ để tiến hành xác minh thông tin. Sau khi việc xác minh thông tin được hoàn tất, các cán bộ được giao phụ trách đã hướng dẫn đại diện gia đình viết đơn, sao chụp các giấy tờ cần thiết có liên quan và lập biên bản làm việc có xác nhận của gia đình và UBND cấp xã để chuyển hồ sơ đến Tòa án nhân dân cấp huyện thụ lý vụ việc theo quy định. Tính đến ngày 31/12/2020, toàn tỉnh: có 377 trẻ/226 hồ sơ trong diện được hưởng chế độ trợ giúp xã hội. Trên cơ sở danh sách rà soát của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và thực tế phát sinh đủ điều kiện,Trung tâm trợ giúp pháp lý đã hoàn thiện tổng số hồ sơ ra quyết định thông báo mất tích là 102 hộ/177 trẻ, cử các Trợ giúp viên pháp lý tham gia phiên họp và được Tòa án nhân dân cấp huyện ra quyết định thông báo mất tích cho 102 hồ sơ/177 trẻ (Mèo Vạc 33 hồ sơ/57 trẻ; Đồng Văn 13 hồ sơ/27 trẻ; Quản Bạ 16 hồ sơ/28 trẻ; Xín Mần 04 hồ sơ/10 trẻ; Hoàng Su Phì 06 hồ sơ/08 trẻ; Yên Minh 05 hồ sơ/11 trẻ; Quang Bình 01 hồ sơ/01 trẻ; Bắc Quang 12 hồ sơ/18 trẻ; Vị Xuyên 09 hồ sơ/12 trẻ; Bắc Mê 03 hồ sơ/05 trẻ).Sau khi có quyết định tuyên bố mất tích của Tòa án nhân dân cấp huyện, Trung tâm tiếp tục hỗ trợ cho trẻ mồ côi hoàn tất hồ sơ, thủ tục để giải quyết hưởng chính sách trợ giúp xã hội của Nhà nước. Đến nay 177 trẻ đã được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP, ngày 21/10/2013 của Chính phủ, quy định chính sách trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Số hồ sơ đã thụ lý chưa ra quyết định 4 hộ /9 trẻ (huyện Mèo Vạc 2 hộ/7 trẻ, huyện Vị Xuyên 2 hộ/2 trẻ); không đạt yêu cầu do cha hoặc mẹ còn sống; trẻ đã chết, quá tuổi: 103 hộ/169 trẻ; đình chỉ, hủy: 19 hộ/29 trẻ. Hiện nay hồ sơ phát sinh 4 hộ/9 trẻ (huyện Đồng Văn: 1 hộ/02 trẻ xã Phố Cáo; Xín Mần: 1 hộ/02 trẻ xã Nàn Xỉn; Yên Minh: 2 hộ/3 trẻ xã Hữu Vinh và Lũng Hồ) đang tiếp tục hoàn thiện để được thụ lý trong thời gian tới.

Tuy nhiên, trên thực tế việc triển khai chế độ hỗ trợ cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc, cụ thể: một số trường hợp người còn lại (bố hoặc mẹ) của trẻ bỏ đi khỏi địa phương đã lâu nhưng không xác minh được có sinh sống trên địa bàn hay không; một số trường hợp người mẹ đã chuyển đi sinh sống ở nơi khác nhưng bỏ mặc con cái; đi lao động làm thuê ở Trung Quốc nhưng vẫn về thăm gia đình hoặc đi chưa đủ 24 tháng nên không đủ để lập hồ sơ đề nghị Tòa án tuyên bố mất tích, bỏ đi ngoại tỉnh; thông tin không chính xác, công tác lưu giữ hồ sơ, giấy tờ cá nhân của công dân cũng như chính quyền địa phương còn hạn chế... Trong quá trình lập hồ sơ, cán bộ Trung tâm Trợ  giúp pháp lý đã trực tiếp tra cứu, đề nghị UBND cấp xã, cán bộ hộ tịch, Công an xã giúp đỡ tìm kiếm giấy tờ của cá nhân như giấy hộ  tịch, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận hộ nghèovà hầu hết công dân đến làm hồ sơ, thủ tục đều thiếu giấy tờ nhân thân cần thiết như: giấy chứng tử của người đã chết, thất lạc sổ hộ khẩu, không có giấy đăng ký kết hôn… Vì vậy hồ sơ chưa được hoàn thiện đầy đủ, gây kéo dài thời gian xác minh. Bên cạnh đó, một số hộ gia đình, một số cơ quan có liên quan chưa phối hợp trong quá trình hoàn thiện hồ sơ và coi việc lập hồ sơ là nghĩa vụ phải làm của cán bộ Trung tâm; không thống nhất trong quá trình lập hồ sơ, do vậy việc hoàn thiện hồ sơ phải đi lại rất nhiều lần nhưng không hiệu quả.

     

Trợ giúp viên pháp lý tham gia phiên họp tuyên bố 1 người mất tích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Quản Bạ

Có thể nói, thông qua việc thực hiện Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang về hỗ trợ kinh phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoàn tất thủ tục hưởng chế độ trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2019-2020, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Giang đã góp phần đưa chính sách an sinh xã hội hướng tới các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được thụ hưởng trợ giúp xã hội ổn định cuộc sống, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bài: Trần Lực – Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Hà Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin khác

Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại thôn Tả Phìn A, xã Tả Phìn, Đồng Văn (20/11/2020 07:18)

Kiểm tra giám sát việc hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang (20/10/2020 08:57)

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC: Tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý tại các huyện trên địa bàn tỉnh (14/07/2020 14:09)

HÀ GIANG: ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh năm 2020 (24/02/2020 14:52)

Cục Trợ giúp pháp lý làm việc tại tỉnh Hà Giang (29/08/2019 09:25)

Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp kiểm tra công tác Trợ giúp pháp lý tại tỉnh Hà Giang (27/08/2019 13:35)

Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo góp ý Bộ công cụ đánh giá nhu cầu năng lực của đội ngũ trợ giúp viên pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý (14/08/2019 19:59)

Nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý (14/08/2019 19:51)

Thông báo số 60 TB-TGPL truyền thông về trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện Yên Minh năm 2019 (26/07/2019 14:00)

Truyền thông về Trợ giúp pháp lý tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang (26/07/2019 09:15)

xem tiếp