Thứ năm, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2021

Bổ Trợ tư pháp

Gửi Email In trang Lưu
TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2020 CỦA CỤM THI ĐUA HỘI LUẬT GIA CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC

26/11/2020 14:40

         Ngày 20/11/2020, tại thành phố Hà Giang Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh Miền núi phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021. Đến dự Hội nghị có đồng chí Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam. Dự Hội nghị còn có đồng chí Trần Đức Quý, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang; Lãnh đạo Hội Luật gia 13 tỉnh trong Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh Miền núi phía Bắc gồm: (Hà Giang - Cụm trưởng, Yên Bái - Cụm phó, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai) và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, các hội đặc thù của tỉnh Hà Giang. 

           Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe ông Hoàng Văn Tiến - Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hà Giang (Cụm trưởng) trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác phong trào thi đua, khen thưởng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh Miền núi phía Bắc. Năm 2020 là một năm với nhiều khó khăn tình hình dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên diện rộng ở nhiều tỉnh và thiên tai gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở nhiều địa phương trong Cụm. Mặc dù vậy, các cấp Hội trong Cụm đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm như: Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam; Đại hội thi đua yêu nước Hội Luật gia lần thứ III... và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Theo Báo cáo trong năm 2020 các đơn vị trong Cụm đã tham gia ý kiến đóng góp vào các dự thảo Luật, Nghị định, thông tư và các văn bản quy phạm pháp luật... với 1000 cuộc/32.379 số lượt luật gia tham gia; tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương với 1.240 văn bản/4.726 số lượt luật gia tham gia; tổ chức 7.986 cuộc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật/565.302 lượt người tham gia; Tư vấn pháp luật 4.189 cuộc/7.791 người được tư vấn; Trợ giúp pháp lý 3.188 cuộc/3.596 người được trợ giúp pháp lý; giám sát việc thực hiện pháp luật 4.426 cuộc/624 số luật gia tham gia. Với nhiều thành tích và đóng góp quan trọng của Hội Luật gia trong Cụm tại Hội nghị điển hình tiên tiến của Hội Luật gia Việt Nam giai đoạn 2015-2020 được tổ chức tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam đã tặng Bằng khen 13/13 tập thể và trên 20 cá nhân trong Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh Miền núi phía Bắc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Cụm đã đạt được trong năm 2020, mặc dù trong năm 2020 các tỉnh Miền núi phía Bắc phải hứng chịu rất nhiều tổn thất bởi thiên tai và dịch bệnh. Những kết quả nói trên là sự nỗ lực rất lớn của Hội Luật gia các tỉnh Miền núi phía Bắc và các hội viên.

 

 Ông Trần Công Phàn - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

    phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 Đồng chí cũng nhất trí với các nội dung trong dự thảo báo cáo đồng thời bổ sung thêm một số nội dung và phương hướng cần triển khai trong năm 2021. Cụ thể, bên cạnh việc quán triệt các văn bản về công tác thi đua khen thưởng, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các Hội Luật gia trong Cụm cần phổ biến, quán triệt Điều lệ Hội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 05/6/2020. Bên cạnh đó, cần phải đẩy mạnh hoạt động trên tất cả các lĩnh vực công tác nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII; trú trọng phổ biến, quán triệt các nội dung phát động phong trào thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025; tổ chức phát động các phong trào thi đua hàng năm đến các cấp hội và hội viên với nội dung và hình thức phong phú. Chủ động đề xuất, báo cáo với cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện cho Hội hoạt động, đảm bảo cơ sở vật chất để Hội Luật gia phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp. Đồng thời cần trú trọng gắn công tác Hội với việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, củng cố tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác Hội; tăng cường công tác phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các cấp đoàn thể của tỉnh triển khai ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu và phát triển mạnh mẽ trong gian đoạn tới. Tuy nhiên ông Trần Công Phàn - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế như: Phong trào thi đua các cấp Hội chưa đồng đều, chưa thực sự đi vào chiều sâu, nội dung phát động các phong trào thi đua có đơn vị còn chưa thực sự lan toả sâu rộng, việc nhân rộng các gương điển hình tiên tiến chưa được nhiều, chưa khuyến khích được hội viên hào hứng tham gia, việc tổ chức trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Cụm còn hạn chế...

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đã biểu dương, chúc mừng kết quả, thành tích của Hội Luật gia các tỉnh đã đạt được. Đồng thời, đề nghị Hội Luật gia các tỉnh Miền núi phía Bắc trong Cụm thi đua cần thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hay, mô hình mới góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Hội và tích cực tăng cường phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò của các tổ chức Hội; chủ động tham gia ý kiến vào xây dựng chính sách,


  Ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang

  phát biểu tại Hội nghị

 pháp luật; chủ động tham gia vào các hoạt động cải cách tư pháp, cải cách hành chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho các tổ chức, cá nhân, nhất là các đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa... tham gia hoà giải ở cơ sở, bảo vệ công lý, bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; tham gia phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp pháp lý.

Đồng chí tiếp tục quán triệt việc học tập, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước về hoạt động của các Hội quần chúng. Nội dung, phương thức hoạt động của Hội phải bảm đảm đúng Điều lệ, tôn chỉ, mục đích của Hội, bám sát và thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; tích cực tham gia tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội; đấu tranh phản bác các luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch.

Tại Hội nghị, lần lượt đại diện Hội Luật gia các tỉnh đã có những phát biểu tập trung, sâu sắc tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết cũng như đề xuất phương hướng, nhiệm vụ của công tác Hội, nhằm góp phần nâng cao vị thế của Hội trong thời gian tới. Cũng tại Hội nghị, Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh Miền núi phía Bắc đã tổ chức bình xét danh hiệu  “Cờ thi đua của Hội Luật gia Việt Nam” cho 02 đơn vị (Hà Giang; Yên Bái) và Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho 08 đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua (Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai). Thay mặt Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh Miền núi phía Bắc năm 2020, Hội Luật gia tỉnh Hà Giang (Cụm trưởng) công bố Quyết định số 102/QĐ-HLGVN ngày 07/8/2020 của Hội Luật gia Việt Nam về công nhận Cụm trưởng, Cụm phó các Cụm thi đua Hội Luật gia Việt Nam năm 2021 cho Hội Luật gia tỉnh Sơn La (Cụm trưởng) và Cao Bằng (Cụm phó). Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Miền núi phía Bắc năm 2021 đã tiến hành phát động phong trào thi đua, thông qua nội dung giao ước thi đua và ký giao ước thi đua năm 2021.


 Quang cảnh toàn bộ Hội nghị tổng kết công tác

 thi đua, khen thưởng Hội Luật gia các tỉnh Miền núi phía Bắc năm 2020

 Năm 2021 là năm bản lề sẽ diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Bầu cử đại biểu Quốc Hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Do đó các cấp Hội cần bám sát thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Trung ương hội Luật gia Việt Nam để công tác Hội phát triển ngày càng mạnh mẽ, hiệu quả, đạt được những thành tích nhất định góp phần vào sự phát triển chung của đất nước./.

Hoàng Việt Trung - Phòng Bổ trợ tư pháp

Tin khác

Những kết quả thực hiện Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020” (28/08/2020 09:38)

NHÌN LẠI 5 NĂM TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG (05/08/2020 15:27)

Đại hội Hội Công chứng viên tỉnh Hà Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2023 thành công tốt đẹp (08/06/2020 10:32)

Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản (08/06/2020 09:26)

Lế ra mắt Văn phòng luật sư Hùng Đức (12/11/2019 16:40)

Lễ khai trương Văn phòng công chứng Trần Thị Nhàn (02/10/2019 08:54)

Lễ ra mắt Chi nhánh Công ty luật Khánh Linh tại tỉnh Hà Giang (27/09/2019 14:44)

Trung tâm Tư vấn pháp luật (25/09/2019 14:37)

Các Tổ chức bổ trợ tư pháp (18/09/2019 14:33)

Giám định tư pháp sứ mệnh "cầm cân, nảy mực" (11/09/2019 08:04)

xem tiếp