Thứ năm, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2021

Hành chính Tư pháp

Gửi Email In trang Lưu
Sơ kết quy chế phối hợp liên ngành về tra cứu, xác minh, trao đổi cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

21/10/2020 22:18

            Thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành, từ năm 2014 các ngành Tư pháp, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp liên ngành số 158/QCPH-STP-CA-VKSND-TAND-THADS về việc tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp và tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh. Các ngành đã tích cực phối hợp với Sở Tư pháp trong việc cung cấp thông tin góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và đảm bảo kịp thời cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người dân. Sau năm năm thực hiện Quy chế, năn 2019 các ngành ký kết liên tịch đã tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả và cho ý kiến xây dựng Quy chế mới và đã ký kết ban hành Quy chế phối hợp số 74/QCPH-STP-CA-VKSND-TAND-THADS để đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật đã được sửa đổi và thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong công tác này.

 Ngày 21.10 vừa qua, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp liên ngành gồm Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh về tra cứu, xác minh, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp (LLTP) trên địa bàn tỉnh. Sau một năm thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành, số lượng thông tin về tình trạng án tích do các đơn vị cung cấp cho Sở Tư pháp ngày càng hoàn thiện, đảm bảo việc lập hồ sơ lý lịch tư pháp phục vụ trong công tác cấp Phiếu LLTP. Sở Tư pháp đã tiếp nhận được trên 2.730 thông tin về bản án hình sự, quyết định thi hành án hình phạt tù, quyết định thi hành án chủ động, giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù…Sau khi tiếp nhận thông tin do cơ quan Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự, Công an các cấp, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố gửi tới Sở Tư pháp đã thực hiện phân loại, vào Sổ tiếp nhận  và xử xử lý trên hệ thống phần mềm quản lý LLTP dùng chung, các thông tin thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp đã được lập thành 522 hồ sơ lý lịch tư pháp, số thông tin về án tích không thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp là những đối tượng bị kết án không cư trú tại tỉnh Hà Giang đã được xử lý trên hệ thống và cung cấp cho các Sở Tư pháp nơi người bị kết án cư trú để thực hiện lập hồ sơ lý lịch tư pháp.

Ông Trần Hải Dương, PGĐ Sở Tư pháp chủ trì hội nghị

Sở Tư pháp cũng đã tiếp nhận 1.567 hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP, trong đó hồ sơ được giải quyết đúng hạn 1.565 hồ sơ, 11 hồ sơ trả quá hạn chủ yếu là các trường hợp đã từng bị kết án nhưng do Sở Tư pháp chưa đủ căn cứ để thực hiện xóa án tích cho người bị kết án, phải tiếp tục thực hiện và chờ kết quả xác minh về tình trạng án tại các cơ quan Tòa án, Thi hành án, công an…

Tại hội nghị các đại biểu tham gia góp ý kiến và đã đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế để tiếp tục phối hợp thực hiện tốt hơn công tác tra cứu, xác minh, trao đổi thông tin LLTP cụ thể: Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chủ động cung cấp thông tin về tình trạng án tích của người bị kết án khi đã thực hiện xong án phạt tù cho hưởng án treo, án phạt cấm cư trú, án phạt quản chế…và Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người bị kết án từ năm 2010 đến nay để có đủ căn cứ cho người bị kết án thuộc diện đương nhiên được xóa án tích; Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh chỉ đạo cung cấp cho Sở Tư pháp quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù trong trường hợp kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm; xác minh làm rõ việc người bị kết án có đang bị khởi, điều tra, truy tố, xét xử để cấp nhật thông tin vào hệ thống quản lý LLTP; Tòa án nhân dân tỉnh cung cấp thông tin về Bản án đã được xét xử từ trước năm 2010 để Sở Tư pháp hoàn thiện hồ sơ lý lịch tư pháp cung cấp cho Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia; Cục thi hành án dân sự tỉnh cung cấp các quyết định thi hành án chủ động, giấy xác nhận kết quả thi hành án và văn bản thông báo của người bị kết án đã thực hiện xong các nghĩa vụ trong bản án hình sự.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Tư pháp và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp, giai đoạn 2010 - 2020.

Tin: Trần Thị Chuyên, Trưởng phòng HCTP, Sở Tư pháp Hà Giang

 

 

 

Tin khác

Sở Tư pháp - Bảo hiểm xã hội tỉnh ký Quy chế phối hợp liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh (04/09/2020 09:03)

Tài liệu số hóa sổ hộ tịch (19/03/2020 14:14)

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ: Người thực hiện chứng thực không ghi nhận xét vào tờ khai lý lịch cá nhân (18/03/2020 15:42)

Tỉnh Hà Giang chính thức liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh với hệ thống phần mềm BHYT trong việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 tuổi (12/02/2020 08:54)

Miễn thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí chứng thực đối với các đối tượng ưu tiên và các đối tượng chính sách xã hội (22/10/2019 07:42)

Thay đổi số chứng minh trên giấy chứng nhận kết hôn (16/10/2019 14:10)

Thủ tục làm giấy khai sinh (10/10/2019 07:53)

TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ KẾT NỐI, LIÊN THÔNG DỮ LIỆU HỘ TỊCH (04/10/2019 07:30)

Tòa án Nhân dân tỉnh công khai xin lỗi ông Nguyễn Viết Xuân (26/09/2019 07:54)

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý Hộ tịch (23/09/2019 08:54)

xem tiếp