Thứ tư, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Thông báo mới

Gửi Email In trang Lưu
Chương trình công tác của đồng chí Lại Thị Hương, Giám đốc Sở Tư pháp từ ngày 24/8/2020-28/8/2020

03/09/2020 08:06

Tin khác

Thông báo Lịch trực ngày thứ 7, chủ nhật và nghỉ lễ 2/9 năm 2020 (31/08/2020 14:03)

Thông báo kết luận cuộc họp BTV - Lãnh đạo Sở Tuần 01 tháng 3 năm 2020 (Mở rộng) (06/03/2020 15:26)

Thông báo danh sách trợ giúp viên pháp lý và luật sư ký hợp đồng TGPL (06/03/2020 14:25)

https://stp.hagiang.gov.vn/van-ban?itemId=14186 (14/02/2020 13:39)

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tư pháp năm 2020 (31/01/2020 14:03)

Hà Giang Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Tư pháp năm 2019 (03/01/2020 07:00)

Thông báo lịch trực ngày thứ 7, chủ nhật trong tháng 1 năm 2020 (30/12/2019 08:28)

Thông báo đưa mục góp ý dự thảo vào vận hành trên trang TTĐT Sở Tư pháp (19/12/2019 08:02)

Thông báo lịch trực ngày thứ 7, chủ nhật trong tháng 11 năm 2019 (01/11/2019 13:25)

Thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 7 năm 2019 (10/10/2019 13:57)

xem tiếp