Thứ tư, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Văn phòng sở

Gửi Email In trang Lưu
TƯ PHÁP HÀ GIANG XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

31/08/2020 08:50

           Trong khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ cơ quan - doanh nghiệp tỉnh lần thứ XXIII, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Cùng với sự phát triển và trưởng thành 75 năm của Ngành Tư pháp Việt Nam, nhìn lại chặng đường gần 30 năm xây dựng và phát triển của Ngành Tư pháp Hà Giang, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, cùng với những nhiệt huyết, quyết tâm của công chức, viên chức, lao động trong ngành. Ngành Tư pháp Hà Giang đã và đang không ngừng phát triển, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong từng giai đoạn khác nhau và có nhiều đóng góp quan trọng vào mục tiêu “Phát huy sức mạnh toàn dân - đẩy mạnh cải cách hành chính, vì Hà Giang phát triển”.

                               Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Bộ Tư pháp chụp ảnh lưu niệm với                                lãnh đạo, công chức, viên chức, lao động ngành Tư pháp

Đối với ngành Tư pháp Hà Giang, sau khi Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó tỉnh Hà Tuyên được chia thành 02 tỉnh, là tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang vào tháng 8 năm 1991, theo đó tháng 01 năm 1992, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-UB về việc phê duyệt tổ chức bộ máy và biên chế Sở Tư pháp.

               Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tặng quà Sở Tư pháp

Trong mỗi giai đoạn lịch sử, ngành Tư pháp được giao thêm nhiều nhiệm vụ mới, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Ngay từ những ngày đầu thành lập, ngành nhận nhiệm vụ quản lý Tòa án nhân dân cấp huyện, đến năm 1993 nhận thêm nhiệm vụ quản lý Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Năm 1996, UBND tỉnh đã chuyển giao Phòng Công chứng Nhà nước số 1 Hà Giang về trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang. Năm 2001, UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Giang trực thuộc Sở Tư pháp. Năm 2005, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản được thành lập (nay là Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản). Từ ngày 01 tháng 7 năm 2013, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính được chuyển giao từ Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh sang Sở Tư pháp quản lý, đến nay nhiệm vụ này được chuyển giao về Văn phòng UBND tỉnh.

 

Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

Đến nay, Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; pháp chế; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; hộ tịch; quốc tịch; chứng thực; nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư; tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

Về tổ chức đã có Văn phòng, Thanh tra, 05 phòng chuyên môn và 03 đơn vị sự nghiệp. Tổng số công chức, viên chức, người lao động được giao 66 người. Cơ quan Sở có tổ chức Đảng bộ, Công đoàn, Chi đoàn thanh niên, Chi hội Luật gia, Hội Cựu chiến binh, Chi hội Chữ thập đỏ. Cấp huyện có 11 Phòng Tư pháp, 193 xã, phường, thị trấn có công chức Tư pháp - hộ tịch.

                                                        Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo                                               Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2019

Cũng theo quy định của pháp luật và phân cấp của tỉnh, ngành Tư pháp còn quản lý Nhà nước về hoạt động của Hội Luật gia; hoạt động luật sư với 05 tổ chức hành nghề luật sư với tổng số 10 luật sư và 02 chi nhánh văn phòng luật sư của tỉnh bạn (Nam Định và Hải Phòng). Trên địa bàn toàn tỉnh có 62 giám định viên tư pháp ở nhiều lĩnh vực; 05 tổ chức hành nghề công chứng với tổng số 11 công chứng viên; 01 tổ chức đấu giá tài sản với 04 đấu giá viên. Sở Tư pháp quản lý các tổ chức pháp chế của các sở, ngành, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cộng tác viên. Tổng số tuyên truyền pháp viên pháp luật cấp xã là 2854 người, báo cáo viên pháp luật cấp huyện 397 người, cấp tỉnh 132 người.

                 Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Phó CT UBND tỉnh Trần Đức Quý                  và tập thể lãnh đạo sở tại Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2020 

Với ngành Tư pháp Hà Giang, Đảng bộ Sở Tư pháp đã quan tâm xây dựng tổ chức Đảng lớn mạnh để lãnh đạo mọi hoạt động của cơ quan. Đảng bộ chú trọng chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao ý thức của công chức, viên chức, lao động và đảng viên, thực hiện nghiêm túc phê bình và tự phê bình. Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ, giữ vững đoàn kết nhất trí trong nội bộ, tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng trong cơ quan, động viên sự nỗ lực cố gắng của công chức, viên chức, lao động hoàn thành nhiệm vụ. Hằng năm, Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang được công nhận là đơn vị trong sạch vững mạnh, nhiều đảng viên của đảng bộ được công nhận là gương điển hình tiên tiến.

Công tác tham mưu giúp Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp ngày càng đạt hiệu quả, phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, xây dựng và phát triển ngành tư pháp ngày càng lớn mạnh. Một số việc trọng tâm như triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền như: Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Ngành Tư pháp đã xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản trên một cách kịp thời. Bên cạnh đó, hoạt động phụ trách xã khó khăn do Tỉnh giao ngành phụ trách, công tác phụ trách xã xây dựng nông thôn mới cũng được Đảng bộ, chính quyền Sở hết sức quan tâm, chú trọng, bên cạnh giúp đỡ xã về mặt vật chất như kêu gọi ủng hộ từ các đoàn từ thiện trong và ngoài tỉnh; ủng hộ, tặng quà nhân dịp khai giảng đầu năm học mới, ủng hộ khi có thiên tai, lũ quét Sở cũng hết sức chú trọng đến việc hướng dẫn cho công chức Tư pháp - hộ tịch các xã theo phương châm "Cầm tay chỉ việc" để nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương.

                   Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh thừa ủy quyền                                 Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng nhì cho Sở Tư pháp

Với chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, ngành Tư pháp tỉnh Hà Giang đã luôn làm tốt vai trò tham mưu giúp UBND các cấp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác tư pháp, đặc biệt là công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Với vai trò là người gác cổng pháp luật, ngành Tư pháp đã tích cực tham mưu xây dựng hệ thống thể chế của tỉnh, qua đó phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là trong lúc tỉnh ta đang triển khai các chương trình dự án kinh tế lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường thu hút đầu tư. Ngành cũng đã từng bước nâng cao chất lượng công tác văn bản, đảm bảo 100% các văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng, thẩm định, kiểm tra và rà soát đúng tiến độ, đảm bảo tính hợp pháp, tính khả thi, tính hợp lý của các dự thảo văn bản, nhằm phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

Việc thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật tại phòng Tư pháp các huyện, thành phố có chuyển biến tích cực, chất lượng ý kiến tham gia, báo cáo thẩm định được nâng lên. Các Phòng Tư pháp đã phát huy tốt vai trò là cơ quan tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp quản lý, hướng dẫn về nghiệp vụ đối với các xã, phường, thị trấn trong công tác xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật phục vụ nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật đạt nhiều kết quả thiết thực.Việc tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật làm cho các  tầng lớp nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng tinh thần và nội dung của pháp luật là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của Nhà nước, trong đó ngành Tư pháp tham gia với trách nhiệm chính. Trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từng bước được nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, vị trí, nâng cao hơn về chất lượng, đa dạng, phong phú về hình thức, góp phần quan trọng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, trở thành một bộ phận không thể thiếu được trong công tác giáo dục tư tưởng, chính trị.

Ngành Tư pháp đón nhận cờ thi đua của chính phủ

Hoạt động Trợ giúp pháp lý đạt được những kết quả quan trọng, đã khẳng định được vị trí, vai trò trong việc giúp đỡ pháp lý cho đông đảo người nghèo, người có công với cách mạng và các đối tượng khác theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước đã tổ chức truyền thông ở hầu hết các xã trong tỉnh, tham gia trong hoạt động tố tụng đạt nhiều kết quả. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước đã thực hiện Trợ giúp pháp lý cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Hành chính tư pháp tiếp tục được tăng cường và có những bước phát triển mới. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực này thường xuyên được rà soát nhằm đơn giản hóa và được niêm yết công khai tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân. Các hoạt động chứng thực, hộ tịch, quốc tịch, cấp phiếu lý lịch tư pháp đều được thực hiện nhanh gọn, chính xác, đúng pháp luật với tinh thần, thái độ phục vụ đúng mực đối với Nhân dân.

Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch dần đi vào nền nếp, phục vụ ngày càng tốt hơn cho công tác quản lý dân cư, quản lý xã hội. Việc giải quyết các yêu cầu của người dân về đăng ký các sự kiện sinh, tử, kết hôn được thực hiện tốt, ít để xảy ra sai xót, bức xúc lớn.

                    Tập thể nữ lãnh đạo, công chức, viên chức, lao động Sở Tư pháp                              gặp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2019

Việc triển khai Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được triển khai tương đối đồng bộ. Công tác phối hợp trong tra cứu, cung cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp giữa Tòa án, Công an và Sở Tư pháp được tăng cường và ngày càng hiệu quả. Quy trình, thời gian giải quyết yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp được rút ngắn, qua đó đáp ứng kịp thời yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của người dân, việc báo cáo được thực hiện kịp thời

Công tác chứng thực, hộ tịch ở cấp huyện, cấp xã từng bước nâng cao chất lượng.Trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ các cấp được nâng lên, thể hiện tính chuyên nghiệp trong công việc. Các công việc về hành chính tư pháp thực hiện theo cơ chế một cửa, công khai thủ tục giải quyết từng loại việc, tạo thuận lợi cho công dân.

                   Nữ lãnh đạo, công chức, viên chức, lao động Sở Tư pháp                             hưởng ứng tuần lễ áo dài năm 2020

Công tác quản lý Nhà nước các hoạt động Bổ trợ tư pháp như luật sư, công chứng, đấu giá tài sản, giám định tư pháp được tăng cường, từng bước chuyển đổi sang hướng xã hội hoá theo quy định. Ngành đã thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp tăng cường quản lý luật sư, phát triển nghề luật sư, đồng thời tăng cường quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra đối với tổ chức, hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên trao đổi, phối hợp với Đoàn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, cơ quan tiến hành tố tụng để tìm biện pháp giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình luật sư hành nghề.

Thực hiện chủ trương của Đảng về đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại, trong đó cải cách thủ tục hành chính được coi là nhiệm vụ trọng tâm, toàn ngành đã thực hiện rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, rườm rà, tạo thông thoáng trong hoạt động đăng ký hộ tịch, cấp các giấy tờ về quốc tịch, lý lịch tư pháp nhằm tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho công dân, tổ chức khi có yêu cầu. Hoạt động công chứng, chứng thực, đấu giá tài sản được đổi mới, nâng cao chất lượng, từng bước thực hiện xã hội hóa giúp cho các giao dịch của tổ chức, công dân được thuận lợi, phòng ngừa các tranh chấp, vi phạm trong các giao dịch, phù hợp với mục tiêu phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường mà Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra; đồng thời góp phần tăng thu ngân sách địa phương. Trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế kinh tế xã hội của tỉnh nhà, công tác luật sư, giám định tư pháp đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của nhân dân và các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp của tỉnh.

Ngành Tư pháp Hà Giang đã thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào chỉ đạo điều hành hoạt động của ngành. Có nhiều thủ tục hành chính cắt giảm về thời gian đảm bảo kịp thời phục vụ nhân dân. Với những nỗ lực và cố gắng đó, ngành Tư pháp Hà Giang luôn được công dân tin tưởng, đánh giá cao.

Tập thể lãnh đạo Sở Tư pháp qua các thời kỳ

Các mặt công tác như thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện quy chế dân chủ trong ngành được thực hiện nghiêm túc theo các quy định, phát huy được tinh thần trách nhiệm, ý thức làm chủ, tự giác của cán bộ công chức trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và tham gia quản lý, xây dựng cơ quan. Toàn ngành tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua - khen thưởng; triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đạt kết quả tốt.

Với những thành tích và kết quả đạt được của ngành Tư pháp trong những năm qua, nhiều tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng: Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương lao động hạng nhì; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, “Cờ thi đua đơn vị xuất sắc” năm 2003, năm 2014, năm 2015 của Bộ Tư pháp; Cờ thi đua đơn vị tiêu biểu xuất sắc” năm 2010 tỉnh Hà Giang; Cờ thi đua của Chính phủ năm 2016; nhiều Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Cơ quan Sở Tư pháp được công nhận là Đơn vị đạt xuất sắc về phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Nhiều cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Chiến sỹ thi đua cơ sở.

             Tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, lao động ngành Tư pháp qua các thời kỳ

Nhân dịp 75 năm ngành truyền thống của ngành Tư pháp, thay mặt tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, lao động ngành Tư pháp Hà Giang xin được trân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, ĐĐBQH, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tư pháp, sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành trong tỉnh, của cấp uỷ và chính quyền địa phương các cấp. Đồng thời cảm ơn đóng góp chung của các thế hệ cán bộ tư pháp từ tỉnh đến cơ sở đã khắc phục khó khăn, đoàn kết chung sức để ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lại Thị Hương - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang

             

 

Tin khác

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhân kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 – 28/8/2020) (24/08/2020 14:05)

Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trên lĩnh vực tư tưởng (12/08/2020 14:22)

Trên 5.630 thí sinh tỉnh ta bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 (10/08/2020 08:45)

Hà Giang công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Luật sư và Tư vấn pháp luật (10/08/2020 08:33)

Chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19, và ứng dụng CNTT trong phòng chống dịch bệnh (07/08/2020 08:49)

Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hà Giang (06/08/2020 07:37)

Thời sự tối - Ngày 4/8/2020 (05/08/2020 08:22)

Sẵn sàng tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Giang (05/08/2020 07:55)

Thời sự tối - Ngày 3/8/2020 (04/08/2020 08:34)

Bộ Giáo dục- Đào tạo đề xuất thi tốt nghiệp THPT chia làm 2 đợt (04/08/2020 08:13)

xem tiếp