Thứ tư, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Tư pháp cơ sở

Gửi Email In trang Lưu
Phòng Tư pháp huyện Hoàng Su Phì phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ và Công an huyện tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ phụ nữ cấp cơ sở năm 2020

24/08/2020 13:53

 Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 20/01/2020 của UBND huyện Hoàng Su Phì về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. Ngày 19/8/2020, Phòng Tư pháp huyện Hoàng Su Phì đã phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ và Công an huyện tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ phụ nữ cấp cơ sở, nội dung trọng tâm là truyên truyền, phổ biến Luật phòng chống mua, bán người và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

          Tham gia hội nghị tập huấn có 50 cán bộ phụ nữ là Chi hội trưởng, phó chi hội trưởng các Chi hội phụ nữ của 24 xã, thị trấn. Tại Hội nghị chị em phụ nữ đã được nghe báo cáo viên triển khai những nội dung cơ bản của Luật phòng chống mua, bán người, các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản pháp luật có liên quan; chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở…

Hội nghị được triển khai đúng tiến độ, nội dung chương trình đề ra, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ phụ nữ cơ sở trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn.  

 Nguyễn Thị Bích Hà - Trưởng phòng Tư pháp huyện Hoàng Su Phì

Tin khác

Huyện Xín Mần tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp (17/08/2020 08:08)

HUYỆN ĐỒNG VĂN TĂNG CƯỜNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ QUẢN LÝ HỘ TỊCH (06/08/2020 14:20)

HUYỆN MÈO VẠC: Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử lưu động vụ án mua bán người (20/07/2020 14:22)

HUYỆN XÍN MẦN: Tổ chức Hội nghị tập huấn, Kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở (13/07/2020 08:17)

Bồi dưỡng Kỹ năng Đối ngoại cho cán bộ, lãnh đạo chủ chốt trên địa bàn huyện Mèo Vạc năm 2020 (08/07/2020 14:49)

HUYỆN ĐỒNG VĂN: Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải (08/07/2020 07:45)

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN XÍN MẦN: Tổ chức truyền thông, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống (04/03/2020 14:22)

Huyện Hoàng Su phì: tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cho học sinh khối tiểu học và trung học cơ sở (02/01/2020 16:29)

HUYỆN HOÀNG SU PHÌ: Tổ chức tuyên truyền pháp luật tại chợ phiên khu vực biên giới (23/12/2019 17:06)

HUYỆN ĐỒNG VĂN: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn (23/12/2019 16:57)

xem tiếp