Thứ tư, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Văn phòng sở

Gửi Email In trang Lưu
Hà Giang công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Luật sư và Tư vấn pháp luật

10/08/2020 08:33

 Ngày 05 tháng 8 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 1331/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Luật sư và Tư vấn pháp luật của Ngành Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Theo Quyết định Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố 20 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa, trong đó: lĩnh vực Luật sư 14 danh mục TTHC, lĩnh vực Tư vấn pháp luật 06 danh mục TTHC.

Như vậy, sau khi được chuẩn hóa lĩnh vực Luật sư từ 22 thủ tục hành chính theo (Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa của Ngành Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang) đã giảm xuống còn 14 TTHC. Các TTHC bị bãi bỏ gồm: (1) Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư tự chấm dứt hoạt động hoặc công ty luật bị hợp nhất, sáp nhập; (2) Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động hoặc Trưởng Văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc tất cả các thành viên của công ty luật hợp danh, thành viên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư; (3) Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp chấm dứt hoạt động do Trưởng Văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm một thành viên chết; (4) Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư; (5) Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm và công ty luật hợp danh; (6) Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật; (7) Giải thể Đoàn luật sư; (8) Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường, phương án xây dựng nhân sự Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư; (9) Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư.

Lĩnh vực Tư vấn pháp luật từ 11 thủ tục hành chính theo (Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa của Ngành Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang) cũng đã giảm xuống còn 06 TTHC. Các TTHC bị bãi bỏ gồm: (1) Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản; (2) Chấm dứt hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động; (3) Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật; (4) Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh (Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh bị xử phạt vi phạm hành chính với hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động không thời hạn); (5) Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh (Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh không đủ số lượng luật sư, tư vấn pháp luật theo quy định của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP).

Tính đến ngày 06/8/2020 Sở Tư pháp Hà Giang có 234 TTHC, trong đó: cấp tỉnh: 165 TTHC, cấp huyện 24 TTHC, cấp xã 38 TTHC, TTHC áp dụng chung 3 cấp 07 TTHC. Việc công bố, công khai kịp thời các TTHC trong lĩnh vực Luật sư và Tư vấn pháp luật không những tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân tìm hiểu và thực hiện TTHC mà còn là cơ sở pháp lý cho công chức thực hiện thống nhất các TTHC trên địa bàn tỉnh.

 

                                                 Người viết: Bùi Thị Thực, Văn phòng STP.

Tin khác

Chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19, và ứng dụng CNTT trong phòng chống dịch bệnh (07/08/2020 08:49)

Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hà Giang (06/08/2020 07:37)

Thời sự tối - Ngày 4/8/2020 (05/08/2020 08:22)

Sẵn sàng tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Giang (05/08/2020 07:55)

Thời sự tối - Ngày 3/8/2020 (04/08/2020 08:34)

Bộ Giáo dục- Đào tạo đề xuất thi tốt nghiệp THPT chia làm 2 đợt (04/08/2020 08:13)

Thời sự tối Hà Giang - Ngày 02/8/2020 (03/08/2020 08:51)

Bí thư Tỉnh ủy: Cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần gương mẫu trong phòng, chống dịch Covid-19 (03/08/2020 08:39)

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mèo Vạc lần thứ XIX (30/07/2020 08:01)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Mèo Vạc (29/07/2020 09:53)

xem tiếp