Thứ tư, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Gửi Email In trang Lưu
TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC: Tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý tại các huyện trên địa bàn tỉnh

14/07/2020 14:09

Thực hiện kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2020 của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Giang (Trung tâm), trong 6 tháng đầu năm 2020, Đoàn công tác của Trung tâm đã tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08 tháng 08 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ tại 26 xã nghèo, thị trấn thuộc 05 huyện, gồm các huyện: Mèo Vạc, Xín Mần, Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Yên Minh với 1.232 lượt người tham gia.

     

Một buổi truyền thông của Đoàn tại xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh

Tại đợt truyền thông, Đoàn đã tiến hành phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, trong đó tập trung vào nội dung người được trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý, trình tự, thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý… để người dân nắm được và cách thức liên hệ với tổ chức trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu. Ngoài ra, Đoàn cũng tiến hành phổ biến các nội dung của một số Luật, Nghị định và các chính sách của tỉnh liên quan trực tiếp đến người dân. Trong đợt truyền thông, Đoàn đã trực tiếp tư vấn,  hướng dẫn  và giải thích pháp luật cho 258 trường yêu cầu liên quan đến các lĩnh vực khác nhau cụ thể: hôn nhân gia đình 42 trường hợp, đất đai 57 trường hợp, bảo trợ xã hội 72 trường hợp, người có công 45 trường hợp và các lĩnh vực khác 45 trường hợp; hỗ trợ  làm chế độ trẻ mồ côi cho các cháu trong  gia đình có bố chết, mẹ mất tích (theo Quyết định của Toà án) tại các huyện Bắc Mê, Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Đồng Văn  để hoàn tất hưởng chế độ trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật. Tại các đợt truyền thông, Đoàn đã phát 2.100 tờ gấp pháp luật các loại, tài liệu tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Thông qua các đợt truyền thông tại cá huyện trên địa bàn tỉnh đã giúp người dân biết về quyền được trợ giúp pháp lý, góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật đồng thời nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.

Bài, ảnh: Hoàng Mạnh Đường, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

                                                                                    

Tin khác

HÀ GIANG: ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh năm 2020 (24/02/2020 14:52)

Cục Trợ giúp pháp lý làm việc tại tỉnh Hà Giang (29/08/2019 09:25)

Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp kiểm tra công tác Trợ giúp pháp lý tại tỉnh Hà Giang (27/08/2019 13:35)

Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo góp ý Bộ công cụ đánh giá nhu cầu năng lực của đội ngũ trợ giúp viên pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý (14/08/2019 19:59)

Nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý (14/08/2019 19:51)

Thông báo số 60 TB-TGPL truyền thông về trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện Yên Minh năm 2019 (26/07/2019 14:00)

Truyền thông về Trợ giúp pháp lý tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang (26/07/2019 09:15)

8 năm 6 tháng tù cho tội Giết người chỉ vì rượu (18/07/2019 15:26)

Công tác hỗ trợ trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ hoàn tất hồ sơ, thủ tục hưởng chính sách trợ giúp xã hội tại huyện Quản Bạ (03/06/2019 10:27)

Truyền thông về trợ giúp pháp lý tại huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang (27/05/2019 14:38)

xem tiếp