Thứ tư, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Xây dựng văn bản QPPL

Gửi Email In trang Lưu
SỞ TƯ PHÁP HÀ GIANG: Tham gia bồi dưỡng kiến thức về Hội nhập kinh tế quốc tế 2020

10/07/2020 15:22

Thực hiện Kế hoạch số 220/KH- UBND ngày 07 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, năng lực hội nhập quốc tế cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 – 2020, sáng ngày 10/7/2020 Sở Công Thương tỉnh Hà Giang chủ trì phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công thương Trung ương mở lớp bồi dưỡng kiến thức về Hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ CCVC của các sở, ban, ngành, các đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trực tiếp tham gia giảng dạy có GS. TS Nguyễn Văn Lịch - Giảng viên cao cấp Học viện Ngoại giao; ông Phạm Quang Văn - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Hội nhập quốc tế thuộc Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công thương Trung ương cùng 55 học viên là công chức, viên chức các sở, ban, ngành của tỉnh. Sở Tư pháp Hà Giang với nhiệm vụ được Bộ Tư pháp giao thêm là hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại địa phương cũng đã cử công chức tham gia lớp tập huấn này.

Ông Đỗ Xuân Phúc, Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, ông Đỗ Xuân Phúc, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hà Giang nhấn mạnh Hội nhập kinh tế quốc tế có vai trò quan trọng trong việc mở rộng và đưa quan hệ của nước ta với các đối tác đi vào chiều sâu, góp phần gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế.”

      

GS.TS Nguyễn Văn Lịch trao đổi các chuyên đề tại lớp bồi dưỡng với các học viên

Trong ½ ngày làm việc lớp bồi dưỡng đã được nghe và tìm hiểu khái quát 02 nội dung về “Tự do hóa thương mại đối với lĩnh vực hàng hóa trong bối cảnh Hội nhập kinh tế quốc tế” “Tiến trình tham gia các FTA và các liên minh thuế quan của Việt Nam trong thương mại quốc tế”.

Bài, ảnh: Nguyễn Trần Minh, Phòng Xây dựng và KTVB QPPL

Tin khác

HÀ GIANG: Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp – Một năm nhìn lại (15/01/2020 16:41)

HÀ GIANG: ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh (04/11/2019 19:49)

TỈNH HÀ GIANG: Tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW, ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (30/08/2019 14:31)

NGHIÊN CỨU- TRAO ĐỔI: Một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 vào hoạt động xây dựng, ban hành văn bản QPPL của tỉnh Hà Giang (16/08/2019 10:41)

NGHIÊN CỨU- TRAO ĐỔI: Xác định “Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản” theo quy định tại khoản 1, Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (15/08/2019 15:45)

HÀ GIANG: Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoàn tất thủ tục hưởng chế độ trợ giúp xã hội (15/08/2019 15:10)

Để nghị quyết HĐND tỉnh thực sự vào cuộc sống (14/08/2019 14:05)

Đề cương giới thiệu Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (31/07/2019 08:12)

Hệ thống hóa VBQPPL trong kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (25/07/2019 14:12)

Bộ Tư pháp kiểm tra công tác xử lý văn bản Quy phạm pháp luật tại tỉnh Hà Giang (12/12/2018 10:29)

xem tiếp