Thứ ba, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Gửi Email In trang Lưu
HÀ GIANG: ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh năm 2020

24/02/2020 14:52

 Thực hiện Quyết định số 1019/QĐ- TTg ngày 05 tháng 8 năm 2012 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt Đề án TGPL cho người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020; Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật và Quyết định số 3222/QĐ-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020.  Ngày 24 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND triển khai thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020 nhằm thực hiện mục tiêu bảo đảm 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được TGPL khi có yêu cầu; tiếp tục thực hiện các hoạt động truyền thông và tăng cường năng lực thực hiện TGPL cho người thực hiện TGPL, nhằm nâng cao số lượng và chất lượng vụ việc TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính; đánh giá lại kết quả thực hiện TGPL cho người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 và nghiên cứu, đề xuất cho các hoạt động TGPL giai đoạn 2021-2030.

     

Nguồn: Internet.

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh năm 2020 bao gồm các hoạt động chính sau: (1) Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; (2) Truyền thông về quyền TGPL của người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức truyền thông khác phù hợp với dạng tật của người khuyết tật, đặc biệt trong dịp kỷ niệm Ngày người khuyết tật Việt Nam (18/4) và ngày Người khuyết tật thế giới (3/12). Cung bảng thông tin về TGPL, Tờ thông tin về TGPL, Hộp tin TGPL, Tờ gấp pháp luật, băng ghi âm, đĩa ghi âm, USB hoặc phương tiện khác có chứa nội dung thông tin về TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính…nhằm nâng cao nhận thức về quyền được TGPL của người khuyết tật có khó khăn về tài chính; (3) Tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại giam, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Hội người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở kinh doanh, các tổ chức khác của người khuyết tật để phát hiện nhu cầu TGPL và giới thiệu người khuyết tật có khó khăn về tài chính đến Trung tâm TGPL Nhà nước khi họ có yêu cầu TGPL. Đảm bảo 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được TGPL khi có yêu cầu. (4) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính (cụ thể từng dạng tật) đối với đội ngũ người thực hiện TGPL. (5) Cử Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư ký hợp đồng với Trung tâm TGPL tham dự các Lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính do Cục TGPL tổ chức.

Bài: Nguyễn Thị Thanh Thủy, Giám đốc Trung tâm TGPLNN tỉnh

Tin khác

Cục Trợ giúp pháp lý làm việc tại tỉnh Hà Giang (29/08/2019 09:25)

Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp kiểm tra công tác Trợ giúp pháp lý tại tỉnh Hà Giang (27/08/2019 13:35)

Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo góp ý Bộ công cụ đánh giá nhu cầu năng lực của đội ngũ trợ giúp viên pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý (14/08/2019 19:59)

Nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý (14/08/2019 19:51)

Thông báo số 60 TB-TGPL truyền thông về trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện Yên Minh năm 2019 (26/07/2019 14:00)

Truyền thông về Trợ giúp pháp lý tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang (26/07/2019 09:15)

8 năm 6 tháng tù cho tội Giết người chỉ vì rượu (18/07/2019 15:26)

Công tác hỗ trợ trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ hoàn tất hồ sơ, thủ tục hưởng chính sách trợ giúp xã hội tại huyện Quản Bạ (03/06/2019 10:27)

Truyền thông về trợ giúp pháp lý tại huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang (27/05/2019 14:38)

Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khảo sát công tác trợ giúp pháp lý tại Hà Giang (02/11/2018 14:08)

xem tiếp