Thứ sáu, Ngày 29 Tháng 5 Năm 2020

Thông báo mới

Gửi Email In trang Lưu
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tư pháp năm 2020

31/01/2020 14:03

Tin khác

Hà Giang Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Tư pháp năm 2019 (03/01/2020 07:00)

Thông báo lịch trực ngày thứ 7, chủ nhật trong tháng 1 năm 2020 (30/12/2019 08:28)

Thông báo đưa mục góp ý dự thảo vào vận hành trên trang TTĐT Sở Tư pháp (19/12/2019 08:02)

Thông báo lịch trực ngày thứ 7, chủ nhật trong tháng 11 năm 2019 (01/11/2019 13:25)

Thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 7 năm 2019 (10/10/2019 13:57)

Thông báo kết luận cuộc họp giao ban công tác tháng 9/2019 (30/09/2019 13:29)

Thông báo lịch trực ngày thứ bảy, chủ nhật trong tháng 9 năm 2019 (13/09/2019 13:37)

Thông báo kết luận cuộc họp Ban thường vụ - Lãnh đạo Sở Tuần 01 tháng 8 năm 2019 (07/08/2019 07:14)

Thông báo kết luận cuộc họp BTV - Lãnh đạo Sở tuần 4 tháng 7 năm 2019 (01/08/2019 07:35)

Thông báo kết luận cuộc họp Ban biên tập trang thông tin điện tử lần thứ nhất (http://stp.hagiang.gov.vn) (31/07/2019 08:34)

xem tiếp