Thứ tư, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

SỞ TƯ PHÁP

Gửi Email In trang Lưu
ĐIỂM MỚI LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ, LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG SỬA ĐỔI

11/01/2020 16:27

 Toàn bộ điểm mới, đáng chú ý nhất của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương được tổng hợp dưới đây

Mục lục bài viết

- Chính phủ quyết định số lượng biên chế tối thiểu;

- Thủ tướng Chính phủ có thêm một số quyền;

- Đại biểu Hội đồng nhân dân cần có 01 quốc tịch Việt Nam;

- Giảm số lượng đại biểu HĐND các cấp;

- Tăng số lượng Phó Chủ tịch của xã loại II;

- Không còn khái niệm “họp bất thường”.

1. Chính phủ quyết định số lượng biên chế tối thiểu

Điều 23 của Luật Tổ chức Chính phủ được sửa đổi, bổ sung theo hướng Chính phủ có thêm một số quyền như:

- Quyết định số lương biên chế tối thiểu để tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh, cấp huyện và đơn vị trực thuộc cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh;

- Thống nhất quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức và công vụ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; quy định số lượng cấp phó tối đa của người đứng đầu đơn vị trực thuộc cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBNDcấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBNDcấp huyện, đơn vị trực thuộc cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh.

        

Chính phủ được bổ sung thêm một số thẩm quyền theo Luật mới (Ảnh minh họa – Nguồn: internet)

2. Thủ tướng Chính phủ có thêm một số quyền

Luật sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ bổ sung một số quyền cho Thủ tướng. Theo đó, người đứng đầu Chính phủ có thêm thẩm quyền:

- Chỉ đạo và thống nhất quản lý cán bộ, công chức, viên chức;

- Quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan, tổ chức khác thuộc UBND cấp tỉnh;

-Thành lập hội đồng, Ủy ban hoặc ban khi cần thiết để giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành;

3. Đại biểu Hội đồng nhân dân cần có 01 quốc tịch Việt Nam

Đây là nội dung mới được bổ sung vào Điều 7 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Theo đó, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) phải đáp ứng điều kiện có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, tức là có thể là người mang nhiều quốc tịch nhưng trong đó phải có quốc tịch Việt Nam.

4. Giảm số lượng đại biểu HĐND các cấp

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Luật sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương là giảm số lượng đại biểu HĐND các cấp. Trong đó:

* Hội đồng nhân dân tỉnh:

a) Tỉnh miền núi, vùng cao có từ năm trăm nghìn dân trở xuống được bầu năm mươi đại biểu; có trên năm trăm nghìn dân thì cứ thêm năm mươi nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bảy mươi lăm đại biểu; (trước là 85 đại biểu).

b) Tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này có từ một triệu dân trở xuống được bầu năm mươi đại biểu; có trên một triệu dân thì cứ thêm bảy mươi nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá tám mươi lăm đại biểu. (trước là 95 đại biểu)

* Hội đồng nhân dân huyện:

a) Huyện miền núi, vùng cao, hải đảo có từ bốn mươi nghìn dân trở xuống được bầu ba mươi đại biểu; có trên bốn mươi nghìn dân thì cứ thêm bảy nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi lăm đại biểu;(trước là 40 đại biểu).

b) Huyện không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này có từ tám mươi nghìn dân trở xuống được bầu ba mươi đại biểu; có trên tám mươi nghìn dân thì cứ thêm mười lăm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi lăm đại biểu;(trước là 40 đại biểu).

- Hội đồng nhân dân xã:

a) Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có từ hai nghìn dân trở xuống được bầu mười lăm đại biểu;

b) Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có trên hai nghìn dân đến dưới ba nghìn dân được bầu mười chín đại biểu;(trước là 20 đại biểu).

c) Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có từ ba nghìn dân đến bốn nghìn dân được bầu hai mươi mốt đại biểu; có trên bốn nghìn dân thì cứ thêm một nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi đại biểu;(trước là 35 đại biểu).

d) Xã không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này có từ năm nghìn dân trở xuống được bầu hai mươi lăm đại biểu; có trên năm nghìn dân thì cứ thêm hai nghìn năm trăm dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi đại biểu.(trước là 35 đại biểu).

5. Tăng số lượng Phó Chủ tịch của xã loại II

Luật sửa đổi cũng thay đổi cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong đó, cho phép xã loại II được có tối đa 02 Phó Chủ tịch xã (trước đây chỉ có 01 Phó Chủ tịch); Xã loại I vẫn có tối đa 02 Phó Chủ tịch xã và xã loại III vẫn chỉ có 01 Phó Chủ tịch xã như trước đây.

6. Không còn khái niệm “họp bất thường”

Ở cả Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, khái niệm “họp bất thường” đã được sửa đổi thành “họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất hoặc họp chuyên đề”.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020./.

PHÒNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT – SỞ TƯ PHÁP

Tin khác

Hội thảo tham vấn kết quả khảo sát tình hình thực thi Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh (09/01/2020 14:21)

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh thăm thành phố Liễu Châu, Quảng Tây (Trung Quốc) (08/01/2020 09:44)

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang hội kiến Bí thư Khu ủy Quảng Tây (08/01/2020 09:42)

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng thăm, tặng quà tại tỉnh ta (07/01/2020 10:57)

Thư chúc mừng năm mới 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang (01/01/2020 11:11)

Chính phủ triển khai nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2020 (30/12/2019 16:38)

SỞ TƯ PHÁP: Tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức năm 2020 (25/12/2019 11:18)

HÀ GIANG: Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cấp chứng chỉ hộ tịch trên địa bàn tỉnh năm 2019 (23/12/2019 10:48)

Tổng kết Chỉ thị 32 của Ban Bí thư T.Ư về phổ biến giáo dục pháp luật (19/12/2019 16:27)

Triển khai kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (17/12/2019 14:18)

xem tiếp