Chủ nhật, Ngày 19 Tháng 1 Năm 2020

Tư pháp cơ sở

HUYỆN ĐỒNG VĂN: Tổ chức Lễ ký kết các Chương trình phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật trên địa bàn huyện Đồng Văn giai đoạn 2019-2023

06/11/2019 20:59

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11), sáng ngày 05/11/2019, tại Hội trường Trụ sở UBND huyện Đồng Văn đã diễn ra Lễ ký kết các Chương trình phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2023.

Tham gia Lễ ký kết có đồng chí Hoàng Văn Thịnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lý Trung Kiên, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Trưởng Phòng Tư pháp, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện và Thủ trưởng các Đồn Biên phòng Đồng Văn; Đồn Biên phòng Lũng Cú, Đồn Biên phòng Phố Bảng.Dự và chứng kiến Lễ ký kết còn có đồng chí Nguyễn Văn Chinh, Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lương Triệu Quyền, Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện.

       

                  Đ/c Hoàng Văn Thịnh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Lễ ký kết

Tại buổi lễ các cơ quan, đơn vị đã cùng ký kết các chương trình phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2013 gồm: Chương trình phối hợp thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 11/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân giữa UBND huyện với Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Chương trình phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân tại các xã khu vực biên giới giai đoạn 2019 - 2023 giữa Phòng Tư pháp huyện với các Đồn Biên phòng Đồng Văn, Lũng Cú, Phó Bảng; Chương trình phối hợp thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn  pháp luật; hòa giải ở cơ sở cho phụ nữ giai đoạn 2019 - 2022 giữa Phòng Tư pháp huyện với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện.

        

Đồng chí Phạm Hồng Việt-HUV,Trưởng phòng Tư pháp ký kết chương trình phối hợp với đồng chí Vàng Thị Xuyến-HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện

Theo nội dung chương trình ký kết, hằng năm các bên tham gia cùng có trách nhiệm phối hợp tuyên truyền, phổ biến và vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phối hợp trong công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viênở cơ sở. Bên cạnh đó, các Chương trình phối hợp cũng nêu rõ trách nhiệm của các bên trong từng hoạt động cụ thể để triển khai trong từng năm trong giai đoạn từ nay đến cuối năm 2023.

       

Đồng chí Phạm Hồng Việt-HUV,Trưởng phòng Tư pháp ký kết chương trình phối hợp với đồng chí Phạm Ngọc Thủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đồng Văn

Bế mạc buổi lễ, đồng chí Hoàng Văn Thịnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các Chương trình phối hợp về công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện, khẳng định công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Để hoạt động này đi vào nền nếp và phát huy hiệu quả hơn nữa, Chủ tịch UBND huyện giao cho Phòng Tư pháp huyện cần làm tốt công tác tham mưu cho Hội đồng phối hợp phổ biến pháp luật huyện triển khai các nhiệm vụ theo nội dung chương trình phối hợp đã ký kết. Ngoài ra, các cơ quan tham gia phối hợp thực hiện chương trình cần có sự phối hợp chặt chẽ để lựa chọn chủ đề, xây dựng nội dung và hình thức tuyên truyền sao cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đối tượng, từng địa bàn, phù hợp với trình độ dân trí và phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo việc thực hiện chương trình hằng năm để đạt hiệu quả cao nhất./.

 Bài: Phạm Hồng Việt, Trưởng phòng Tư pháp huyện Đồng Văn

 

 

 

Tin khác

HUYỆN HOÀNG SU PHÌ: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 (05/11/2019 17:05)

TƯ PHÁP YÊN MINH: Tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở, nghiệp vụ phổ biến GDPL cho các Tổ hòa giải ở cơ sở, Tuyên truyền viên pháp luật (24/10/2019 10:16)

THÀNH PHỐ HÀ GIANG: Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi năm 2019 (18/10/2019 16:56)

Hoàng Su Phì phát huy vai trò tổ hòa giải ở cơ sở (07/10/2019 13:46)

Hoàng Su Phì tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi cấp huyện (24/09/2019 15:00)

HUYỆN HOÀNG SU PHÌ: Sôi nổi tổ chức Hội thi "Hòa giải viên giỏi " cấp xã (11/09/2019 21:48)

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với đăng ký khai sinh, làm giấy chứng minh thư lưu động cho người dân xã Xín Cái (03/09/2019 13:57)

HUYỆN MÈO VẠC: Tổ chức Hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới ban hành (30/08/2019 15:00)

Yên Minh tăng cường phòng, chống mua, bán người (23/08/2019 14:02)

Yên Minh giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (14/08/2019 14:02)

xem tiếp