Thứ tư, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Gửi Email In trang Lưu
HÀ GIANG: công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC tại Cục Quản lý thị trường tỉnh

07/10/2019 17:34

Sáng ngày 07/10, tại Trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh, Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) do ông Nguyễn Duy Sụn- Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn theo Quyết định số 1751/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên là đại diện các ngành: Công thương, Công an tỉnh; Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp đã có buổi làm việc với Cục Quản lý thị trường tỉnh để triển khai mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành kiểm tra và tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm tra theo quy định. Làm việc với Đoàn kiểm tra có đại diện Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường và Lãnh đạo các Đội trực thuộc.

Theo ông Nguyễn Duy Sụn - Phó Giám đốc Sở, Trưởng đoàn kiểm tra: hoạt động của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1751/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh là nhằm đánh giá thực trạng, hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý thị trường. Qua đó, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý thị trường từ đó, kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong lĩnh vực này.


Ông Nguyễn Duy Sụn - Phó GĐ Sở Tư pháp, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu

Đoàn kiểm tra sẽ tập trung vào một số nội dung chính như: (1) Công tác phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, bố trí nguồn lực và các điều kiện khác đảm bảo cho việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quản lý thị trường. (2) Việc áp dụng các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý thị trường. (3) Việc thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về xử lý vi phạm hành chính. (4) Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về xử lý vi phạm hành chính. (5) Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nội dung trên. Thời kỳ kiểm tra là năm 2018  và 08 tháng đầu năm 2019.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện Lãnh đạo Cục Quản lý thị trưởng tỉnh cho rằng công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính làm một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của đơn vị do tính chất đặc thù của ngành. Thực hiện yêu cầu của Đoàn kiểm tra, Cục Quản lý thị trường và các Đội trực thuộc sẽ có trách nhiệm cung cấp toàn bộ tài liệu, sổ sách, hồ sơ có liên quan đến nội dung kiểm tra do Đoàn yêu cầu đảm bảo đúng tiến độ theo Kế hoạch.

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn kiểm tra thống nhất với Cục Quản lý thị trường về lịch làm việc,thời gian làm việc và phương pháp làm việc để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Đơn vị được kiểm tra và đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng kiểm tra của Đoàn./.

 Bài, ảnh: Trương Minh Thúy – Sở Tư pháp Hà Giang

 

 

 

Tin khác

Hội thảo khoa học về hoàn thiện Luật xử lý Vi phạm hành chính 2012 ở Việt Nam (02/10/2019 14:10)

HÀ GIANG: Nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (23/09/2019 10:14)

HÀ GIANG: Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động (18/09/2019 09:56)

Xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế (17/09/2019 07:45)

Một số vấn đề cần trao đổi liên quan đến cơ chế giao quyền xử phạt vi phạm hành chính ở Việt Nam hiện nay (13/09/2019 14:22)

xem tiếp