Thứ ba, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Công chứng

Gửi Email In trang Lưu
Vấn đề mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên được Luật công chứng quy định tại khoản 7 Điều 32

04/09/2019 07:40

 

Vấn đề mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên được Luật công chứng quy định tại khoản 7 Điều 32 như sau: "Văn phòng công chứng có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của tổ chức mình".

 

 

Chính vì vậy, khi cấp Giấy phép hành nghề công chứng cho các Văn phòng công chứng, một số địa phương còn băn khoăn có cần phải yêu cầu Văn phòng công chứng phải mua bảo hiểm hay ký quỹ hoặc hình thức khác trước khi đăng ký hoạt động không?  Thủ tục mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên như thế nào? Các vấn đề này đã được Bộ Tư pháp có Công văn số 507/BTP-HCTP ngày 24 tháng 2 năm 2009 trả lời như sau: 

          - Việc Văn phòng công chứng có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên hay ký quỹ hoặc hình thức khác để bảo đảm nghĩa vụ bồi thường thiệt hại của công chứng viên?  Luật công chứng chỉ quy định mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp,không quy định ký quỹ hoặc hình thức khác, do vậy, Văn phòng công chứng thực hiện nghĩa vụ theo hình thức mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của tổ chức mình.  

          - Việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên có nhất thiết phải thực hiện trước khi Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng?  Luật công chứng quy định Văn phòng công chứng có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của tổ chức mình nhưng chưa quy định rõ phải mua vào thời điểm nào, do vậy, nghĩa vụ mua bảo hiểm của Văn phòng công chứng có thể thực hiện trước hoặc sau khi đã được cấp giấy đăng ký hoạt động.       

          - Thủ tục mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên ? 

          Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 8 Luật kinh doanh bảo hiểm, thì bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên không thuộc bảo hiểm bắt buộc. Do vậy, thủ tục mua bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu là do thoả  thuận giữa Văn phòng công chứng với doanh nghiệp bảo hiểm. Vậy, Văn phòng công chứng chủ động liên hệ với doanh nghiệp bảo hiểm trong tỉnh để được hướng dẫn mua bảo hiểm. 

Nguồn tin: http://hdnv.moj.gov.vn

Đăng tin: admin Đức Toàn

Tin khác

Hủy hợp đồng công chứng (04/09/2019 07:39)

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ VỀ VIỆC CÔNG CHỨNG ỦY QUYỀN (04/09/2019 07:31)

Tìm giải pháp kiểm soát chất lượng hoạt động công chứng (06/08/2019 08:07)

xem tiếp