Thứ tư, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Công chứng

Gửi Email In trang Lưu
Hủy hợp đồng công chứng

04/09/2019 07:39

 Hủy hợp đồng công chứng

 Tôi muốn hủy hợp đồng ủy quyền đã được công chứng tại phòng công chứng thành phố. Khi tôi liên hệ thì công chứng viên yêu cầu tôi cung cấp bản chính của Hợp đồng. Hiện nay tôi đã để mất Hợp đồng bản chính. Vậy tôi phải làm gì để hủy hợp đồng?

Trả lời có tính chất tham khảo  

Việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch công chứng được thực hiện theo quy định tại Điều 51 Luật công chứng. Cụ thể như sau:

- Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.

- Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

- Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện như thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch quy định tại Luật công chứng.

Khi yêu cầu công chứng văn bản hủy bỏ hợp đồng ủy quyền, bạn cần cung cấp bộ hồ sơ yêu cầu công chứng gồm:

- Phiếu yêu cầu công chứng, trong đó có thông tin về họ tên, địa chỉ người yêu cầu công chứng, nội dung cần công chứng, danh mục giấy tờ gửi kèm theo; tên tổ chức hành nghề công chứng, họ tên người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, thời điểm tiếp nhận hồ sơ;

- Dự thảo hợp đồng, giao dịch (nếu có);

- Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng;

- Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có: Trong trường hợp này, bạn phải nộp lại các bản chính hợp đồng ủy quyền đã công chứng để công chứng viên thực hiện việc hủy bỏ hợp đồng theo quy định. Tuy nhiên, nếu bạn đã làm mất bản chính hợp đồng thì bạn có thể cam kết tại tổ chức công chứng đã công chứng hợp đồng ủy quyền về việc làm mất bản chính hợp đồng hoặc thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của tổ chức công chứng đó.

 

Nguồn tin: http://vbpl.vn

 

 

 

Tin khác

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ VỀ VIỆC CÔNG CHỨNG ỦY QUYỀN (04/09/2019 07:31)

Tìm giải pháp kiểm soát chất lượng hoạt động công chứng (06/08/2019 08:07)

xem tiếp