Thứ tư, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Xây dựng văn bản QPPL

Gửi Email In trang Lưu
HÀ GIANG: Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoàn tất thủ tục hưởng chế độ trợ giúp xã hội

15/08/2019 15:10

 Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã và đang được quan tâm thực hiện. Mới đây nhất, Ngày 19/7/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 9 đã ban hành Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoàn tất thủ tục hưởng chế độ trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2019-2020

 

Qua kết quả rà soát thực tế trên địa bàn tỉnh, tổng số đối tượng trẻ mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại bỏ đi khỏi địa phương (từ 24 tháng trở lên) là 255 trẻ thuộc 174 hộ gia đình (theo danh sách do Sở Lao động, Thương binh và xã hội cung cấp) và 6 trẻ thuộc 4 hộ gia đình (phát sinh trong quá trình trực tiếp xác minh tại địa phương), số người còn lại là cha hoặc mẹ bỏ đi khỏi địa phương phải thực hiện tuyên bố mất tích theo quy định là 178 người... do mất nguồn nuôi dưỡng từ cha mẹ, đồng thời họ hàng thân thích cơ bản cũng thuộc diện nghèo, nên đời sống của các đối tượng này rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hầu hết các gia đình này không thể hoàn tất giấy tờ và nộp phí để cơ quan chức năng tuyên bố mất tích làm cơ sở giải quyết chế độ trợ giúp xã hội. Chính vì vậy, mà trẻ em rơi vào hoàn cảnh này không đủ điều kiện để được hưởng chính sách bảo trợ xã hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết 06 tại Kỳ họp thứ 9- HĐND tỉnh khóa XVII
Theo quy định của pháp luật thì trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các trường hợp mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo quy định của pháp luật; cả cha và mẹ mất tích theo quy định của pháp luật; cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc thì được hưởng chính sách trợ giúp xã hội theo quy định. Tuy nhiên, để xác định là “mất tích” thì phải thực hiện thủ tục tuyên bố mất tích theo quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự qua hình thức công bố, thông báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú trên báo hàng ngày và Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình của Trung ương ba lần trong ba ngày liên tiếp. Việc tuyên bố một người mất tích ngoài việc đảm bảo các điều kiện để tuyên bố mất tích còn phải có kinh phí để đăng tin tìm kiếm trên phương tiện thông tin đại chúng, thực hiện các thủ tục tại Tòa án…Do đó, với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không có tiền chi trả cho việc thông báo mất tích, mặt khác trẻ em rơi vào hoàn cảnh này không thể trực tiếp thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật. Đồng thời, còn có những nguyên nhân khác gây ảnh hưởng đến việc thực hiện theo yêu cầu như: Điều kiện kinh tế - xã hội, vị trí địa lý, trình độ dân trí, hiểu biết pháp luật…
Nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ra đời là cơ sở pháp lý để hỗ trợ kinh phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoàn tất thủ tục hưởng chế độ trợ giúp xã hội cho trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng chưa thuộc diện được hưởng chính sách trợ giúp xã hội hiện hành để làm thủ tục đề nghị tuyên bố cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật. Chính sách đã xác định các mục tiêu cụ thể:
Thứ nhấtHỗ trợ kinh phí thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với cha hoặc mẹ của nhóm trẻ em có cha hoặc mẹ biệt tích 02 năm liền trở lên và lệ phí tòa án (nếu có) để làm cơ sở hưởng chế độ trợ giúp xã hội.
Thứ hai: Hỗ trợ kinh phí để hoàn tất các thủ tục, hồ sơ tuyên bố mất tích cho trẻ em mồ cha hoặc mẹ, người còn lại là mẹ hoặc cha đã bỏ đi khỏi địa phương không rõ tung tích từ 24 tháng trở lên, thuộc hộ gia đình nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn không có khả năng hoàn tất các hồ sơ, thủ tục, nộp các chi phí theo quy định của pháp luật.
Thứ ba: Tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý cho trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại là mẹ hoặc cha đã bỏ đi khỏi địa phương không rõ tung tích từ 24 tháng trở lên.
Thứ tư: Bảo đảm thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân ra đời là dấu ấn quan trọng trong việc lực hiện chính sách bảo vệ và chăm sóc trẻ em, tập trung giải quyết hậu quả, chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chú trọng đến việc chủ động phòng ngừa, can thiệp sớm, loại bỏ những nguy cơ xấu cho mọi trẻ em. Hạn chế các tổn thương gây ra cho trẻ em bởi các tội phạm: mua bán người, bắt cóc trẻ em, trộm cắp, xâm hại tình dục trẻ em…Tăng cường chính sách an sinh xã hội cho trẻ em có hoàn cảnh yếu thế được tiếp cận với chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Để Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND đi vào cuộc sống, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang (Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước) là đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ hoàn tất thủ tục hưởng chế độ trợ giúp xã hội cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Hy vọng khi Nghị quyết này đi vào cuộc sống sẽ là cơ sở để giải quyết dứt điểm và là biện pháp căn cơ để giúp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoàn tất thủ tục hưởng chế độ trợ giúp xã hội.
Nguồn: http://hagiangtv.vn. Bài: Anh Vân- SởTư pháp Hà Giang. Đăng tin: Tú Anh - VP Sở

Tin khác

Để nghị quyết HĐND tỉnh thực sự vào cuộc sống (14/08/2019 14:05)

Đề cương giới thiệu Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (31/07/2019 08:12)

Hệ thống hóa VBQPPL trong kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (25/07/2019 14:12)

Bộ Tư pháp kiểm tra công tác xử lý văn bản Quy phạm pháp luật tại tỉnh Hà Giang (12/12/2018 10:29)

Báo cáo, công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2016 (08/12/2016 10:37)

TẬP HUẤN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT DÀNH CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2016 (05/09/2016 09:19)

Thực trạng công tác xây dựng, thẩm định văn bản QPPL (27/10/2014 14:35)

xem tiếp