Thứ tư, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Thanh tra

Gửi Email In trang Lưu
Thanh tra Bộ Tư pháp công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành lĩnh vực đấu giá tài sản tại tỉnh Nghệ An

14/08/2019 07:16

 

Ngày 06/8/2019, tại trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An, Thanh tra Bộ Tư pháp đã công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành lĩnh vực đấu giá tài sản tại tỉnh Nghệ An. Tham dự buổi làm việc gồm Đoàn Thanh tra của Thanh tra Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An, các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản là đối tượng được thanh tra tại tỉnh Nghệ An.

   Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Tư pháp, Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 38/QĐ-TTR ngày 29/7/2019 về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực đấu giá tài sản tại tỉnh Nghệ An. Đoàn thanh tra đã công bố Quyết định thanh tra theo quy định của pháp luật. Trưởng Đoàn Thanh tra do bà Tạ Thị Tài – Phó Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn đã công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 38/QĐ-TTR ngày 29/7/2019 của Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp; Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa – Thanh tra viên chính, Phó trưởng phòng Phòng Thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Bộ Tư pháp – Phó Trưởng đoàn Thanh tra đã phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra theo quy định. 
   Thực hiện yêu cầu của Đoàn Thanh tra, đại diện Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An, Bà Nguyễn Thị Quế Anh – Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã báo cáo về công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đại diện các tổ chức hành nghề đấu giá là đối tượng được thanh tra tại tỉnh Nghệ An báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức mình. Trên cơ sở các báo cáo của các đơn vị, tổ chức, Đoàn Thanh tra đã cơ bản nắm bắt được các số liệu về tình hình tổ chức và hoạt động tại các đơn vị và các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của địa phương trong việc quản lý nhà nước, khó khăn của các đơn vị, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản. Đoàn thanh tra sẽ ghi nhận, tổng hợp kiến nghị cơ quan chuyên môn có thẩm quyền.
   Kết thúc buổi làm việc, Đoàn Thanh tra thông báo lịch làm việc,thời gian làm việc của Đoàn, thống nhất phương pháp làm việc; đề nghị các đơn vị, tổ chức các đơn vị, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và phối hợp với Đoàn trong quá trình thanh tra đảm bảo cho hoạt động thanh tra tiến hành thường xuyên có hiệu quả, đảm bảo thời hạn thanh tra, sắp xếp thời gian làm việc đã được thông báo./.
Thanh tra Bộ Tư pháp
Đăng tin: admin Đức Toàn

Tin khác

Thủ tục :Chứng nhận văn bản từ chối nhận di sản thừa kế. (23/07/2014 15:50)

xem tiếp