Chủ nhật, Ngày 19 Tháng 1 Năm 2020

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Truyền thông về trợ giúp pháp lý tại huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang

27/05/2019 14:38

         Thực hiện kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2019 trong các ngày từ 12/5/2019  đến ngày 17/05/2019, Đoàn công tác của Trung tâm đã tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ tại 2 xã Sơn Vĩ, Pải Lủng và 2 thôn của thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc cho 134 lượt người tham gia.

          Tại đợt truyền thông, Đoàn đã tiến hành phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, trong đó tập trung vào nội dung người được trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý, trình tự, thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý… để người dân nắm được và cách thức liên hệ với tổ chức trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu. Ngoài ra, Đoàn cũng tiến hành phổ biến các nội dung của một số Luật, Nghị định và các chính sách của tỉnh liên quan trực tiếp đến người dân. Cũng tại đợt truyền thông, Đoàn đã trực tiếp tư vấn,  hướng dẫn  và giải thích pháp luật cho 31 trường yêu cầu liên quan đến các lĩnh vực khác nhau cụ thể: Hôn nhân gia đình 05 trường hợp, đất đai 07 trường hợp, bảo trợ xã hội 7 trường hợp, người có công 06 trường hợp và các lĩnh vực khác 05 trường hợp; Hỗ trợ  02 cháu có bố chết mẹ bỏ đi không rõ tung tích tại xã Sơn vĩ, huyện Mèo Vạc lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân có thẩm quyền tuyên bố mẹ mất tích để hoàn tất hưởng chế độ trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật; phát  400 tờ gấp pháp luật các loại, tài liệu tuyên truyền pháp luật cho người dân.

        Thông qua đợt truyền thông tại một số xã của huyện Mèo Vạc đã giúp người dân biết về quyền được trợ giúp pháp lý, góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật đồng thời nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.

Tác giả: Hoàng Mạnh Đường, Trung tâm TGPLNN tỉnh Hà Giang

Hoàng Mạnh Đường

Tin khác

Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khảo sát công tác trợ giúp pháp lý tại Hà Giang (02/11/2018 14:08)

Hội đồng phối hợp liên ngành về Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Hà Giang (27/01/2015 09:15)

xem tiếp