Chủ nhật, Ngày 19 Tháng 1 Năm 2020

Xây dựng văn bản QPPL

Bộ Tư pháp kiểm tra công tác xử lý văn bản Quy phạm pháp luật tại tỉnh Hà Giang

12/12/2018 10:29

Chiều này 10/12, Đoàn công tác liên ngành - Bộ Tư pháp do đồng chí Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Hà Giang nhằm kiểm tra công tác xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Dự buổi làm việc về phía tỉnh có đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL phát biểu tại buổi làm việc
 
Trong thời gian qua UBND tỉnh Hà Giang luôn dành sự quan tâm cho công tác kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo kịp thời việc xử lý văn bản trái pháp luật ngay sau khi có văn bản kiểm tra theo thẩm quyền hoặc tự kiểm tra. Cụ thể, từ năm 2015 đến nay, tỉnh Hà Giang có 06 văn bản có nội dung trái pháp luật, trong đó có 2 văn bản sai về nội dung, 4 văn bản sai về thể thức. UBND tỉnh Hà Giang đã kịp thời xử lý đối với các văn bản trái pháp luật này; trên cơ sở đó, các cơ quan, cá nhân có liên quan đến việc tham mưu văn bản trái pháp luật đã nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm...
Tại buổi làm việc, Đoàn công tác liên ngành trực tiếp trao đổi với UBND tỉnh Hà Giang về 2 văn bản có dấu hiệu trái pháp luật do địa phương ban hành đã được Cục Kiểm tra văn bản QPPL bước đầu kiểm tra phát hiện theo thẩm quyền...
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện việc xử lý các văn bản trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Trên cơ sở đó, đề các Bộ, Ngành, nhất là Bộ Tư pháp quan tâm, giúp tỉnh thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; có hướng dẫn cụ thể trong việc xác định trách nhiệm, xử lý đối với các  cơ quan, cá nhân ban hành văn bản trái pháp luật...
Tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Hà Giang, đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL đề nghị trong thời gian tới, UBND tỉnh Hà Giang tiếp tục tăng cường quan tâm, chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Nghị định số 34 của Chính Phủ; quan tâm chỉ đạo xử lý kịp thời đúng quy định các văn bản trái pháp luật đã được phát hiện và các văn bản có Kết luận kiểm tra của Cục Kiểm tra văn bản QPPL; Đề nghị Sở Tư pháp làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong việc nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL...
 
Nguồn trích dẫn từ: http://hagiangtv.vn (Hồng Duyên- Hải Hà)
 
 

 

Tin khác

Báo cáo, công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2016 (08/12/2016 10:37)

TẬP HUẤN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT DÀNH CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2016 (05/09/2016 09:19)

Thực trạng công tác xây dựng, thẩm định văn bản QPPL (27/10/2014 14:35)

xem tiếp